Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 21 2023

Hof Amsterdam oordeelt dat het feit dat X de betalingen heeft gedaan om zijn ex-partner en hun zoon financieel bij te staan in de woonlasten, onvoldoende is om te concluderen tot een rechtstreeks uit het familierecht.

X woont tot 2009 samen met zijn toenmalige partner in hun gezamenlijke eigen woning. Na de scheiding verhuist X en blijft zijn ex-partner met hun zoon in de woning. De woning blijft eigendom van X en zijn ex-partner, ieder voor de onverdeelde helft. X doet betalingen aan zijn ex-partner ter hoogte van de helft van de verschuldigde hypotheek. X brengt deze betalingen in zijn aangiften IB/PVV in aftrek als aan zijn ex-partner verschuldigde alimentatie. 

Hof Amsterdam oordeelt dat het feit dat X de betalingen heeft gedaan om zijn ex-partner en hun zoon financieel bij te staan in de woonlasten, onvoldoende is om te concluderen tot een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting als bedoeld in art. 6.3 lid 1 onder a Wet IB 2001. De betalingen zijn dus niet aftrekbaar als onderhoudsverplichting. De enkele omstandigheid dat de inspecteur een bedrag ter grootte van de helft van het eigenwoningforfait als alimentatie in aftrek heeft toegelaten, leidt niet tot een ander oordeel. De inspecteur is daarmee immers niet gehouden ook aanvullende betalingen als alimentatie in aftrek toe te laten.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder