Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 22

Box 3-heffing handelaar in drugsgerelateerde chemicaliën verlaagd naar nihil

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur er niet in slaagt om aannemelijk te maken dat X rendement op zijn vermogen heeft gerealiseerd. De inspecteur heeft namelijk geen feitelijke onderbouwing gegeven.

Belanghebbende, X, is betrokken bij de inkoop en verkoop van drugsgerelateerde chemicaliën. In 2018 wordt hij strafrechtelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden voor strafbare voorbereidingshandelingen gericht op de productie van synthetische drugs. Naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek legt de inspecteur voor 2015 een IB-aanslag  op naar een BIWW van ruim € 2 mln en voor 2016 naar een BIWW van € 6811. Rechtbank Zeeland-West-Brabant (13 april 2021, 19/4703, V-N 2021/29.2.4) vermindert beide aanslagen. Voor 2017 en 2018 legt de inspecteur IB-aanslagen op naar een box 3-inkomen van rond de € 100.000. X stelt dat hij geen vermogen heeft. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur er niet in slaagt om aannemelijk te maken dat X rendement op zijn vermogen heeft gerealiseerd. De inspecteur heeft namelijk geen feitelijke onderbouwing gegeven. Gezien het Kerst-arrest van de Hoge Raad (24 december 2021, nr. 21/01243, V-N 2022/2.3) biedt de rechtbank rechtsherstel door uit te gaan van een werkelijk rendement van nihil. De belastbare inkomens uit sparen en beleggen voor de jaren 2017 en 2018 worden verminderd naar nihil.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder