Uw business sturen op basis van cijfers

column: opvallende uitspraken week 23

Geschatte BTW-naheffingen terecht vernietigd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de schattingen van de inspecteur qua hoogte op zich redelijk zijn, maar dat zijn schattingen in tegenspraak zijn met de eerder ingenomen stelling dat X bv geen BTW-ondernemer meer is.

X bv houdt zich bezig met het ontwikkelen van software voor mobiele financiële dienstverlening. Aan haar zijn twee BTW-naheffingsaanslagen van elk € 250 en boeten opgelegd. Centraal is de vraag of X bv BTW-ondernemer is. Ondanks dat de inspecteur van mening is dat X bv door het ontbreken van omzet geen BTW-ondernemer meer is, is zij wel uitgenodigd om BTW-aangiften te doen. Volgens Rechtbank Gelderland zijn de schattingen van de inspecteur een slag in de lucht en dus niet redelijk. De aanslagen en de betalingsverzuimboetes worden vernietigd. De aangifteverzuimboeten blijven wel in stand. X bv krijgt € 2690 aan dwangsommen en wegens het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 2000. De inspecteur gaat in hoger beroep. 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de schattingen van de inspecteur qua hoogte op zich redelijk zijn, maar dat zijn schattingen in tegenspraak zijn met de eerder ingenomen stelling dat X bv geen BTW-ondernemer meer is. In eerste aanleg zijn de aanslagen en de betalingsverzuimboeten dus toch terecht vernietigd. Het beroep van de inspecteur is ongegrond. Het incidentele beroep van X bv is gegrond, omdat de rechtbank heeft verzuimd vast te stellen dat (na vier weken) wettelijke rente is verschuldigd over de vergoedingen voor immateriële schade, proceskosten en griffierecht, alsmede (na acht weken) over de dwangsommen.

 

Geen verlaagd BTW-tarief voor online sportdiensten

Hof Den Haag oordeelt dat X geen sportaccommodatie ter beschikking stelt aan de abonnees van een virtueel sportplatform. Daarom is het verlaagde BTW-tarief wegens het gelegenheid geven tot sportbeoefening niet van toepassing.

X biedt haar abonnees via een virtueel sportplatform workout- en instructievideo’s aan voor sportbeoefening. Ook biedt X toegang tot blogs en video’s met recepten en tips voor een gezonde levensstijl. De abonnees krijgen een op maat gemaakt sportschema. De abonnees volgen de trainingen van het programma thuis of op een andere door hen gekozen locatie. X heeft geen sportaccommodatie waar de abonnees gebruik van kunnen maken. 

Hof Den Haag oordeelt dat X geen sportaccommodatie ter beschikking stelt aan de abonnees. Daarom is het verlaagde BTW-tarief wegens het gelegenheid geven tot sportbeoefening niet van toepassing. Dat geldt ook als X de abonnee aanwijzingen meegeeft voor de inrichting van de ruimte waarin de abonnee de sport beoefent, omdat X dan niet het gebruiksrecht van die ruimte verleent aan de abonnee. Het beroep op het neutraliteitsbeginsel slaagt niet. Ook de recente aanvaarding van de nieuwe tarievenrichtlijn (Richtlijn (EU) 2022/542 van de Raad van 5 april 2022 tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en (EU) 2020/285) leidt niet tot een andere uitkomst.

Terug naar overzicht

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder