Uw business sturen op basis van cijfers

column: opvallende uitspraken week 23

Geschatte BTW-naheffingen terecht vernietigd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de schattingen van de inspecteur qua hoogte op zich redelijk zijn, maar dat zijn schattingen in tegenspraak zijn met de eerder ingenomen stelling dat X bv geen BTW-ondernemer meer is.

X bv houdt zich bezig met het ontwikkelen van software voor mobiele financiële dienstverlening. Aan haar zijn twee BTW-naheffingsaanslagen van elk € 250 en boeten opgelegd. Centraal is de vraag of X bv BTW-ondernemer is. Ondanks dat de inspecteur van mening is dat X bv door het ontbreken van omzet geen BTW-ondernemer meer is, is zij wel uitgenodigd om BTW-aangiften te doen. Volgens Rechtbank Gelderland zijn de schattingen van de inspecteur een slag in de lucht en dus niet redelijk. De aanslagen en de betalingsverzuimboetes worden vernietigd. De aangifteverzuimboeten blijven wel in stand. X bv krijgt € 2690 aan dwangsommen en wegens het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 2000. De inspecteur gaat in hoger beroep. 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de schattingen van de inspecteur qua hoogte op zich redelijk zijn, maar dat zijn schattingen in tegenspraak zijn met de eerder ingenomen stelling dat X bv geen BTW-ondernemer meer is. In eerste aanleg zijn de aanslagen en de betalingsverzuimboeten dus toch terecht vernietigd. Het beroep van de inspecteur is ongegrond. Het incidentele beroep van X bv is gegrond, omdat de rechtbank heeft verzuimd vast te stellen dat (na vier weken) wettelijke rente is verschuldigd over de vergoedingen voor immateriële schade, proceskosten en griffierecht, alsmede (na acht weken) over de dwangsommen.

 

Geen verlaagd BTW-tarief voor online sportdiensten

Hof Den Haag oordeelt dat X geen sportaccommodatie ter beschikking stelt aan de abonnees van een virtueel sportplatform. Daarom is het verlaagde BTW-tarief wegens het gelegenheid geven tot sportbeoefening niet van toepassing.

X biedt haar abonnees via een virtueel sportplatform workout- en instructievideo’s aan voor sportbeoefening. Ook biedt X toegang tot blogs en video’s met recepten en tips voor een gezonde levensstijl. De abonnees krijgen een op maat gemaakt sportschema. De abonnees volgen de trainingen van het programma thuis of op een andere door hen gekozen locatie. X heeft geen sportaccommodatie waar de abonnees gebruik van kunnen maken. 

Hof Den Haag oordeelt dat X geen sportaccommodatie ter beschikking stelt aan de abonnees. Daarom is het verlaagde BTW-tarief wegens het gelegenheid geven tot sportbeoefening niet van toepassing. Dat geldt ook als X de abonnee aanwijzingen meegeeft voor de inrichting van de ruimte waarin de abonnee de sport beoefent, omdat X dan niet het gebruiksrecht van die ruimte verleent aan de abonnee. Het beroep op het neutraliteitsbeginsel slaagt niet. Ook de recente aanvaarding van de nieuwe tarievenrichtlijn (Richtlijn (EU) 2022/542 van de Raad van 5 april 2022 tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en (EU) 2020/285) leidt niet tot een andere uitkomst.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder