Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 24 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een adviseur zonder omzet geen IB-ondernemer is.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de onderneming geen bron van inkomen is. Zowel het Iraanse energieproject als de handelsmissies hebben niets opgeleverd en inmiddels is X door ernstige privéomstandigheden niet in staat om nieuwe initiatieven te ontplooien. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

X staat sinds 2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als adviseur op het gebied van management en bedrijfsvoering. De enige concrete activiteit betreft het onderzoeken of er in Iran mogelijkheden zijn om een energieproject op te starten. Dit project is in 2009 gestrand en pogingen om een factuur van € 450.000 te innen, liepen op niets uit. In 2014 neemt X nog wel deel aan handelsmissies naar de Filipijnen, Turkije en Vietnam. In geschil is of X in 2018 terecht aftrek claimt van een ondernemingsverlies. Rechtbank Gelderland stelt X in het ongelijk.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de onderneming geen bron van inkomen is. Zowel het energieproject als de handelsmissies hebben niets opgeleverd en na 2014 is X door ernstige privéomstandigheden niet in staat geweest nieuwe initiatieven te ontplooien. De vraag of de opgevoerde kosten zakelijk zijn, kan daarom in het midden blijven. X' hoger beroep is ongegrond. X gaat in cassatie, maar betaalt het griffierecht niet. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder