Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 25

Deze week is een uitspraak gedaan dat een rechtspersoon geen straf krijgt na het indienen van valse BTW-aangiften.
Ook is een uitspraak gedaan dat het verkopen van coins in computerspellen belast zal worden met 21% BTW.

Geen straf of maatregel voor rechtspersoon die valse BTW-aangiften indient

De strafkamer van Rechtbank Rotterdam oordeelt dat X bv opzettelijk onjuiste BTW-aangiften heeft opgemaakt en ingediend bij de Belastingdienst. Op de aangiften is een te laag bedrag aan verschuldigde BTW vermeld en een te hoog bedrag aan voorbelasting in aftrek gebracht.

X bv wordt strafrechtelijk vervolgd wegens het opmaken van belastingaangiften met een te laag bedrag aan BTW over de periode 30 april 2013 - 16 april 2014 en het indienen daarvan. Volgens de Belastingdienst heeft X bv op deze wijze voor circa € 15.000 aan belasting ontdoken. 

De strafkamer van Rechtbank Rotterdam oordeelt dat X bv opzettelijk onjuiste BTW-aangiften heeft opgemaakt en ingediend bij de Belastingdienst. Op de aangiften is een te laag bedrag aan verschuldigde BTW vermeld en een te hoog bedrag aan voorbelasting in aftrek gebracht. Omdat de feiten flink verouderd zijn, de aandelen in X bv na het plegen van de strafbare feiten zijn verkocht en het opvolgend bestuur geen enkele betrokkenheid heeft gehad bij de strafbare feiten, legt de rechtbank geen straf of maatregel op. Daarbij is van belang dat aan de bestuurder van X bv die de strafbare feiten heeft gepleegd al een straf is opgelegd. X bv wordt schuldig verklaard zonder oplegging van straf of maatregel.

 

Verkoop van coins van een computerspel belast met 21% BTW

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de verkoop van coins van een computerspel niet onder de financiële BTW-vrijstelling valt en evenmin onder de margeregeling.

X koopt en verkoopt coins van computerspel. In het spel kunnen spelers van het computerspel van elkaar of via een markt voorwerpen kopen of ruilen tegen andere voorwerpen. Ze kunnen de voorwerpen kopen met coins van het computerspel. De spelers kunnen de coins verdienen door vaardigheden te ontwikkelen of door voorwerpen te verkopen. X koopt de coins in en verkoopt ze via zijn eigen website aan spelers van het computerspel. Nadat X de betaling ontvangt, maakt X een afspraak met de koper om de gekochte coins in het spel over te dragen.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de coins van het computerspel niet onder de financiële BTW-vrijstelling vallen, omdat de coins geen wettig betaalmiddel zijn. De coins kwalificeren bij de verkoop door X aan de spelers als virtuele goederen en niet als betaalmiddel. In de transactie van de verkoop van de coins door X aan een speler van het computerspel worden de coins niet aanvaard als betaalmiddel. Pas in het spel zet de koper de coins in als virtueel betaalmiddel. De levering van virtuele goederen kwalificeert voor de BTW als een dienst. Daarom is de margeregeling niet van toepassing op de verkoop van de coins. Gezien de omstandigheden van X, wordt de boete verminderd tot € 50.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder