Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 27

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een frauderende belastingadviseur de komende 3 jaar niet als belastingadviseur mag optreden.

Frauderende belastingadviseur mag drie jaren niet als belastingadviseur optreden

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat belastingadviseur X zich over een periode van bijna viereneenhalf jaar structureel schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft opzettelijk onjuiste belastingaangiftes gedaan door aftrekposten op te nemen zonder dat daarvoor enige onderbouwing bestaat.

Nadat de Belastingdienst het vermoeden krijgt dat belastingadviseur X tegen betaling voor diverse klanten onjuiste IB-aangiften doet, wordt een strafrechtelijk onderzoek naar hem gestart. X neemt in de aangiften aftrekposten op voor kosten die zijn klanten nooit hebben gemaakt en waarvoor onderbouwende stukken ontbreken.

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat belastingadviseur X zich over een periode van bijna viereneenhalf jaar structureel schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft opzettelijk onjuiste belastingaangiftes gedaan door aftrekposten op te nemen zonder dat daarvoor enige onderbouwing bestaat.

Daarnaast heeft zich over een periode van bijna vijfeneenhalf jaar meermalen ook schuldig gemaakt aan het opzettelijk onjuist doen van zijn eigen belastingaangifte. X heeft de Belastingdienst hierdoor ernstig benadeeld. Niet alleen door de belasting die is misgelopen, maar ook door de inspanning die de Belastingdienst heeft moeten doen om de onjuiste aangiftes te corrigeren.

De rechtbank veroordeelt X tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 180 uren. Daarnaast bepaalt de rechtbank dat X gedurende drie jaren wordt ontzet uit het recht om als belastingadviseur op te treden.

Terug naar overzicht

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend

Geschreven op 03 Okt 2022

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten, in de praktijk ook ‘turboliquidatie’ genoemd.

Lees verder

Column: opvallende uitspraken week 33

Geschreven op 29 Sept 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er een onvoorwaardelijke celstraf wordt opgelegd voor grootschalige fraude met kinderopvangtoeslagen.

Lees verder