Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 28

De voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland oordeelt dat een acute financiële noodsituatie niet aan de orde is en dat er geen concrete aanknopingspunten zijn dat het advies van Commissie Werkelijke Schade evident onjuist is.

X is gedupeerd door de Toeslagenaffaire. In oktober 2021 is haar compensatiebedrag kinderopvangtoeslag definitief vastgesteld op € 38.557. X verzoekt om een aanvullende schadevergoeding vanwege haar werkelijke schade. De Commissie Werkelijke Schade (CWS) kent aan X een voorschot toe van € 3000, zijnde de te verwachten immateriële schadevergoeding met daarbij de opmerking dat de werkelijke aanvullende schade vermoedelijk niet hoger is dan € 7500. In kort geding stelt X dat haar werkelijke schade ruim € 4 mln. is.

De voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland oordeelt dat een acute financiële noodsituatie niet aan de orde is en dat er geen concrete aanknopingspunten zijn dat het advies van CWS evident onjuist is. X maakt ook niet aannemelijk dat een uithuiszetting op korte termijn dreigt. Het feit dat zij er voor kiest om geen huur te betalen, omdat zij eerst wil weten of zij in de woning kan blijven wonen, komt voor haar rekening en risico. Het verzoek om de voorlopige voorziening wordt afgewezen.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder