Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 3

Deze week bespreken we een opvallende uitspraak met betrekking tot het voeren van een slechte administratie dat tot gevolg heeft dat de belastingdienst een schatting maakt van de winst. Zorg dus voor een deugdelijke administratie!

Slechte administratie leidt tot geschatte winst

Essentie

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat eiseres geen recht heeft op kostenaftrek, zelfstandigenaftrek en stakingsaftrek. 

Samenvatting

X drijft een onderneming. X geeft over 2013 een verzamelinkomen van nihil aan. De inspecteur legt aanslagen op, berekend naar een belastbaar inkomen respectievelijk bijdrage-inkomen van € 27.500. In geschil is onder meer of de aanslagen tot de juiste hoogte aan X zijn opgelegd. Volgens X houdt de inspecteur ten onrechte geen rekening met ondernemingskosten, de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de stakingsaftrek. 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X haar administratieplicht niet is nagekomen. Het ligt op X’ weg om de aftrek van uitgaven als zakelijke kosten aannemelijk te maken. X overlegt geen stukken waaruit dergelijke zakelijke kosten blijken. Ook maakt X niet aannemelijk dat zij ten minste 1.225 uren aan haar onderneming heeft besteed, zodat zij geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek. De inspecteur toont voorts aan dat hij wel rekening heeft gehouden met de MKB-winstvrijstelling. Op de stakingsaftrek heeft X geen recht nu zij de onderneming pas in 2014 staakt. X’ beroep is ongegrond.

Terug naar overzicht

Tweede Kamer wil nu geen boetes of taakstraffen voor niet registreren in UBO-register

Geschreven op 23 Mei 2022

Het Hof van Justitie EU doet de komende maanden uitspraak over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register. De Tweede Kamer wil dat tot deze uitspraak geen boetes of taakstraffen worden opgelegd voor het niet naleven van de UBO-registratieplicht. 

Lees verder

Column: opvallende uitspraken week 17

Geschreven op 19 Mei 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat bij verhuur van een deel van de eigen woning ook de verhuur inkomsten belast zijn. Ook is er een uitspraak gedaan dat een gemeente moet waarschuwen dat de e-mailnotificatie nog niet is geactiveerd.

Lees verder