Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 3

Deze week bespreken we een opvallende uitspraak met betrekking tot het voeren van een slechte administratie dat tot gevolg heeft dat de belastingdienst een schatting maakt van de winst. Zorg dus voor een deugdelijke administratie!

Slechte administratie leidt tot geschatte winst

Essentie

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat eiseres geen recht heeft op kostenaftrek, zelfstandigenaftrek en stakingsaftrek. 

Samenvatting

X drijft een onderneming. X geeft over 2013 een verzamelinkomen van nihil aan. De inspecteur legt aanslagen op, berekend naar een belastbaar inkomen respectievelijk bijdrage-inkomen van € 27.500. In geschil is onder meer of de aanslagen tot de juiste hoogte aan X zijn opgelegd. Volgens X houdt de inspecteur ten onrechte geen rekening met ondernemingskosten, de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de stakingsaftrek. 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X haar administratieplicht niet is nagekomen. Het ligt op X’ weg om de aftrek van uitgaven als zakelijke kosten aannemelijk te maken. X overlegt geen stukken waaruit dergelijke zakelijke kosten blijken. Ook maakt X niet aannemelijk dat zij ten minste 1.225 uren aan haar onderneming heeft besteed, zodat zij geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek. De inspecteur toont voorts aan dat hij wel rekening heeft gehouden met de MKB-winstvrijstelling. Op de stakingsaftrek heeft X geen recht nu zij de onderneming pas in 2014 staakt. X’ beroep is ongegrond.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder