Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 3

Deze week bespreken we een opvallende uitspraak met betrekking tot het voeren van een slechte administratie dat tot gevolg heeft dat de belastingdienst een schatting maakt van de winst. Zorg dus voor een deugdelijke administratie!

Slechte administratie leidt tot geschatte winst

Essentie

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat eiseres geen recht heeft op kostenaftrek, zelfstandigenaftrek en stakingsaftrek. 

Samenvatting

X drijft een onderneming. X geeft over 2013 een verzamelinkomen van nihil aan. De inspecteur legt aanslagen op, berekend naar een belastbaar inkomen respectievelijk bijdrage-inkomen van € 27.500. In geschil is onder meer of de aanslagen tot de juiste hoogte aan X zijn opgelegd. Volgens X houdt de inspecteur ten onrechte geen rekening met ondernemingskosten, de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de stakingsaftrek. 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X haar administratieplicht niet is nagekomen. Het ligt op X’ weg om de aftrek van uitgaven als zakelijke kosten aannemelijk te maken. X overlegt geen stukken waaruit dergelijke zakelijke kosten blijken. Ook maakt X niet aannemelijk dat zij ten minste 1.225 uren aan haar onderneming heeft besteed, zodat zij geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek. De inspecteur toont voorts aan dat hij wel rekening heeft gehouden met de MKB-winstvrijstelling. Op de stakingsaftrek heeft X geen recht nu zij de onderneming pas in 2014 staakt. X’ beroep is ongegrond.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder