Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 3 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een bestuurder die opzettelijk zijn BTW aangiften onjuist indiende bestuurdersaansprakelijkheid heeft.

Hof Amsterdam beslist dat bestuurder X terecht aansprakelijk is gesteld voor de door de vennootschap verschuldigde maar onbetaald gebleven omzetbelasting. X heeft namens de vennootschap opzettelijk onjuiste BTW-aangiften ingediend. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X, bestuurder van een vennootschap, wordt door de ontvanger aansprakelijk gesteld voor de door die vennootschap verschuldigde maar onbetaald gebleven omzetbelasting. In hoger beroep in geschil of X terecht aansprakelijk is gesteld en of X recht heeft op een vergoeding van immateriële schade. 

Volgens Hof Amsterdam (V-N Vandaag 2021/19) is X terecht en voor de juiste bedragen aansprakelijk gesteld voor de in te vorderen bedragen die verband houden met de omzetbelasting waarvoor de aansprakelijkheid geldt. X verklaart (ook) op de zitting van het hof dat de vennootschap (door X in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap) bewust te lage aangiften omzetbelasting indiende. Er werden slechts aangiften omzetbelasting gedaan voor zover de liquiditeit van de vennootschap betaling daarvan op dat moment toeliet. Dit resulteerde in te lage betaling van omzetbelasting op aangifte. Later werden dan suppleties ingediend, echter zonder voldoening van de daarin opgegeven materieel verschuldigde omzetbelasting. Er zijn dus opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend. Er kan dan geen rechtsgeldige melding van betalingsonmacht worden gedaan. Het hoger beroep tegen de aansprakelijkstelling is ongegrond. X krijgt wel immateriële schadevergoeding toegekend vanwege overschrijding van de redelijke termijn in de hoger beroepsfase. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder