Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 32

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de gemeente het vertrouwensbeginsel niet schendt met het matrixbord op de A2 met vermelding gratis P+R Eindhoven-Zuid. Dat het bord slecht leesbaar zou zijn bij avondschemering en hoge snelheden, maakt dit niet anders.

X parkeert zijn auto in Eindhoven, maar koopt geen parkeerkaartje. X weet dat in het centrum normaal gesproken sprake is van betaald parkeren. X vindt echter dat hij die dag geen kaartje hoeft te kopen vanwege ‘de ruis’ die het matrixbord op de A2 hem geeft. Het matrixbord vermeldt dat er een gratis P+R is in Eindhoven Zuid. Bij een hoge snelheid en avondschemering kan het bord lastiger leesbaar zijn volgens X. 

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het in deze zaak gaat om de vraag of X kon vertrouwen op de vermelding op het matrixbord dat in het centrum geen parkeerbelasting verschuldigd is. Een onjuiste lezing van het matrixbord komt in de regel voor rekening van degene die de tekst onjuist leest, tenzij de foute lezing voor rekening van de overheid moet komen. Hiervan is geen sprake. Immers de tekst is voldoende duidelijk. Daarnaast komen argumenten zoals hoge snelheid en avondschemering niet voor rekening van de overheid. X moest nader onderzoek doen in de straat waar hij parkeerde. Het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder