Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 34

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat de betwisting van de authenticiteit van zorgfacturen niet is opgehelderd en weigert de aftrekbaarheid als zorgkosten. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen.

X brengt in zijn aangifte IB 2017 € 19.411 aan specifieke zorgkosten in aftrek. De inspecteur verzoekt hem deze kosten te onderbouwen, waarna X diverse facturen overlegt, waarvan een aantal handgeschreven (inclusief het logo van een bedrijf) en diverse stijl- en schrijffouten. De inspecteur heeft onder andere het ziekenhuis gebeld die hem liet weten dat de persoon vermeld op de factuur van het ziekenhuis, niet bij haar bekend is. Ook een leverancier van naar verluidt 125 batterijen voor X' gehoorapparaat liet weten geen handgeschreven facturen te verstrekken.

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat X de betwisting van de authenticiteit van zorgfacturen niet heeft opgehelderd en weigert de aftrek van deze kosten. Voor wat betreft de kosten voor het opladen van X' elektrische rolstoel, zijn internetkosten om “spraak om te zetten in tekst”, inktpatronen en andere kosten overweegt het hof dat deze hulpmiddelen niet van zodanig aard zijn dat zij hoofdzakelijk door zieke of invalide mensen worden gebruikt. X' hoger beroep is ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder