Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 34 2023

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X geen ANBI is. De inspecteur heeft dan ook terecht geen ANBI-beschikking afgegeven. De feitelijke werkzaamheden van X komen niet overeen met haar statutaire doelstelling. Ook zijn de werkzaamheden er niet rechtstreeks op gericht om een algemeen belang te dienen.

Het doel van belanghebbende, stichting X, is het huisvesten, verzorgen en begeleiden van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Op last van haar bank wordt naast de stichting vof A opgericht, waarin de begeleiding, zorg en dagbesteding worden ondergebracht. X verzoekt om bij beschikking aangemerkt te worden als een algemeen nut beogende instelling. Volgens X is de door haar geboden veilige woonomgeving noodzakelijk voor het verlenen van goede zorg en kwalificeert zij daarom als ANBI. De inspecteur wijst het verzoek af.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X geen ANBI is. De inspecteur heeft dan ook terecht geen ANBI-beschikking afgegeven. De feitelijke werkzaamheden van X komen niet overeen met haar statutaire doelstelling. Ook zijn de werkzaamheden er niet rechtstreeks op gericht om een algemeen belang te dienen. X verleent namelijk geen zorg en begeleiding maar verschaft alleen maar huisvesting. De zorg wordt uitsluitend verleend door vof A. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat het haar onduidelijk is op welke wijze door X huisvesting wordt verschaft. Het onroerend goed is niet in eigendom van X. Daarnaast dient het louter exploiteren van onroerend goed, volgens de wetsgeschiedenis, niet het algemeen nut. Ook kan X niet als steunstichting van vof A worden aangemerkt, omdat vof A geen ANBI-status heeft. Het gelijk is aan de inspecteur.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder