Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 36

Hof Amsterdam oordeelt dat in beginsel ten minste een gebruikelijk loon van € 44.000 in aanmerking moet worden genomen. X heeft een aanmerkelijk belang in C bv en heeft werkzaamheden voor de bv verricht. Daarbij geldt dat het loon van € 44.000 niet naar tijdsgelang wordt toegepast.

Belanghebbende, X, houdt de aandelen in C bv. In 2015 sluit C bv een contract met D SA en ontvangt C bv in totaal € 88.043 van D SA in verband met door X verrichte werkzaamheden. X neemt met betrekking tot de voor C bv verrichte werkzaamheden niets op in zijn IB-aangifte over 2015. De inspecteur legt een IB-navorderingsaanslag op aan X, waarbij hij een gebruikelijk loon van € 44.000 in aanmerking neemt. X is van mening dat het gebruikelijk loon tijdsevenredig moet worden vastgesteld, omdat hij in 2015 niet het hele jaar voor D SA heeft gewerkt. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de normbedragen voor het gebruikelijk loon niet tijdsevenredig worden vastgesteld. X gaat in hoger beroep. 

Hof Amsterdam oordeelt dat in beginsel ten minste een gebruikelijk loon van € 44.000 in aanmerking moet worden genomen. X heeft een aanmerkelijk belang in C bv en heeft werkzaamheden voor de bv verricht. Daarbij geldt dat het loon van € 44.000 niet naar tijdsgelang wordt toegepast. Dat X niet het hele jaar werkzaamheden heeft verricht, is dus niet van belang. Het hof wijst er daarbij op dat in 2015 € 88.043 op de rekening van de bv is ontvangen en dat aan X een auto ter beschikking is gesteld. De inspecteur heeft dan ook terecht een loon van € 44.000 in aanmerking genomen. Verder maakt X niet aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 44.000. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder