Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 36 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een echtpaar met een fors vermogen en inkomen een vermindering krijg over box 3-belasting over jaar 2017.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de IB-aanslagen 2017 voor X en Y worden verminderd. Partijen zijn dit namelijk ter zitting overeengekomen. Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen voor X wordt verminderd tot € 17.689 en voor Y tot € 9207.

Belanghebbenden, X en Y, zijn het niet eens met de door hen verschuldigde box 3-heffing. Volgens hen is er in de jaren 2015-2017 sprake van strijdigheid met art. 1 EP EVRM, omdat de door hen behaalde rendementen lager zijn dan het forfaitaire rendement van 4%. De box 3-heffing moet dan ook onverbindend worden verklaard. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de box 3-heffing voor X en Y in de jaren 2015-2017 geen individuele en buitensporige last vormt. Zij maken namelijk niet aannemelijk dat, in vergelijking met andere belastingplichtigen die ook door de box 3 heffing zijn geraakt, de last van de box 3-heffing zich in hun geval sterker laat voelen dan in het algemeen.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de IB-aanslagen 2017 voor X en Y worden verminderd. Partijen zijn dit namelijk ter zitting overeengekomen. Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen voor X wordt verminderd tot € 17.689 en voor Y tot € 9207. Voor de jaren 2015 en 2016 geldt, zoals de rechtbank al heeft geoordeeld, dat de box 3-heffing voor X en Y in die jaren geen individuele en buitensporige last vormt. Daarbij wijst het hof er nog op dat het in 2015 behaalde rendement hoger is dan de verschuldigde vermogensrendementsheffing.

Terug naar overzicht

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder