Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 36 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een echtpaar met een fors vermogen en inkomen een vermindering krijg over box 3-belasting over jaar 2017.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de IB-aanslagen 2017 voor X en Y worden verminderd. Partijen zijn dit namelijk ter zitting overeengekomen. Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen voor X wordt verminderd tot € 17.689 en voor Y tot € 9207.

Belanghebbenden, X en Y, zijn het niet eens met de door hen verschuldigde box 3-heffing. Volgens hen is er in de jaren 2015-2017 sprake van strijdigheid met art. 1 EP EVRM, omdat de door hen behaalde rendementen lager zijn dan het forfaitaire rendement van 4%. De box 3-heffing moet dan ook onverbindend worden verklaard. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de box 3-heffing voor X en Y in de jaren 2015-2017 geen individuele en buitensporige last vormt. Zij maken namelijk niet aannemelijk dat, in vergelijking met andere belastingplichtigen die ook door de box 3 heffing zijn geraakt, de last van de box 3-heffing zich in hun geval sterker laat voelen dan in het algemeen.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de IB-aanslagen 2017 voor X en Y worden verminderd. Partijen zijn dit namelijk ter zitting overeengekomen. Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen voor X wordt verminderd tot € 17.689 en voor Y tot € 9207. Voor de jaren 2015 en 2016 geldt, zoals de rechtbank al heeft geoordeeld, dat de box 3-heffing voor X en Y in die jaren geen individuele en buitensporige last vormt. Daarbij wijst het hof er nog op dat het in 2015 behaalde rendement hoger is dan de verschuldigde vermogensrendementsheffing.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder