Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 38 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er een terechte winstcorrecties is voor de organisatieadviseur.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het aansluitingsverschil tussen beide jaren terecht tot de winst is gerekend, omdat X er geen verklaring voor kan geven. De zakelijke kosten zijn door X voorts niet met concreet verifieerbare stukken onderbouwd.

X exploiteert als organisatieadviseur een eenmanszaak. Het ondernemingsvermogen hiervan is eind 2016 € 18.967 negatief, terwijl dit vermogen op 1 januari 2017 € 17.607 positief is. In geschil is of de inspecteur dit aansluitingsverschil in 2017 terecht als hogere winst heeft gecorrigeerd, of X voor dat jaar teveel aftrekbare kosten heeft geclaimd en of in box 3 terecht een schuld van € 1.673.833 is opgevoerd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het aansluitingsverschil terecht tot de winst is gerekend, omdat X er geen verklaring voor kan geven. X maakt niet aannemelijk meer dan € 42.899 als zakelijke kosten te hebben gemaakt. De hoogte daarvan is namelijk niet met concreet verifieerbare stukken onderbouwd. De schuld in box 3 van € 1.673.833 maakt X ook niet aannemelijk. Uit de stukken volgt alleen dat X eind jaren ’90 een schuld had, maar er blijkt niet uit dat deze op 1 januari 2017 nog steeds bestaat. Het beroep van X is gegrond, omdat in de bezwaarfase de hoorplicht is geschonden. Er volgt echter op verzoek van X geen terugwijzing. De inspecteur heeft in de beroepsfase een ambtshalve vermindering in het kader van rechtsherstel box 3 toegepast en X krijgt wegens het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 500.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder