Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 4 2023

Deze week is een uitspraak gedaan dat Box 3-inkomen wordt verlaagd tot het werkelijk behaalde rendement daarbij wordt het besluit van rechtsherstel gepasseerd.

Hof 's-Hertogenbosch beslist dat het box 3-inkomen van belanghebbende ondanks de uitwerking van het besluit rechtsherstel verlaagd dient te worden tot het werkelijk over zijn vermogen behaalde rendement.

Aan belanghebbende (X) is voor 2017 een aanslag IB/PVV opgelegd waarbij zijn box 3-inkomen is vastgesteld op € 47.811. Zijn vermogen is afkomstig uit een onbelaste letselschade-uitkering die X ontving na een auto-ongeluk in 2010 waarbij hij invalide raakte. X is van oordeel dat het vermogen vanwege die achtergrond en zijn handicap onbelast dient te blijven of slechts belast kan worden voor € 36.000, het werkelijk behaalde rendement.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het vermogen belast is in box 3. De rechter kan niet toetsen of sprake is van strijd met de Grondwet (art. 120 GW). De bepalingen uit het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zijn verder te algemeen en lenen zich niet voor rechtstreekse werking. Op grond van het besluit rechtsherstel zou het box 3-inkomen niet te hoog zijn vastgesteld. Echter, omdat het daadwerkelijk rendement lager is wordt het box 3-inkomen daarop vastgesteld.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder