Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 40

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X recht heeft op de maximale dwangsom omdat de Belastingdienst niet tijdig heeft beslist op zijn verzoek met betrekking tot de KOT. Verder moet de Belastingdienst binnen twee weken beslissen op het verzoek van X.

Belastingdienst/Toeslagen kent aan X een vergoeding van € 30.000 toe in verband met zijn situatie met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. Daarbij meldt de Belastingdienst dat de situatie nog niet helemaal beoordeeld is en dat X mogelijk recht heeft op een aanvullend bedrag. X gaat in beroep, omdat de Belastingdienst niet tijdig een besluit neemt op zijn verzoek.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X recht heeft op de maximale dwangsom omdat de Belastingdienst niet tijdig heeft beslist op zijn verzoek met betrekking tot de KOT. Verder moet de Belastingdienst binnen twee weken beslissen op het verzoek van X. De dwangsom wordt daarbij bepaald op € 100 per dag met een maximum van € 15.000.

De rechtbank gaat daarbij voorbij aan het verzoek van X om de bedragen te verdubbelen en het verzoek van de Belastingdienst om de bedragen te matigen. Ook het verzoek van de Belastingdienst om een beslistermijn van 13 weken te verlenen, wordt verworpen. Volgens de rechtbank wacht X al zeer lange tijd op de herbeoordeling van zijn zaak en heeft de Belastingdienst inmiddels meer dan genoeg tijd gehad om de situatie te beoordelen.

Verder is het ook een keuze van de Belastingdienst om pas voor de betrokkene in actie te komen op het moment dat er een rechterlijke uitspraak ligt. Een verlenging van de beslistermijn lijkt in een dergelijke situatie niets op te lossen.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder