Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 40

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X recht heeft op de maximale dwangsom omdat de Belastingdienst niet tijdig heeft beslist op zijn verzoek met betrekking tot de KOT. Verder moet de Belastingdienst binnen twee weken beslissen op het verzoek van X.

Belastingdienst/Toeslagen kent aan X een vergoeding van € 30.000 toe in verband met zijn situatie met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. Daarbij meldt de Belastingdienst dat de situatie nog niet helemaal beoordeeld is en dat X mogelijk recht heeft op een aanvullend bedrag. X gaat in beroep, omdat de Belastingdienst niet tijdig een besluit neemt op zijn verzoek.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X recht heeft op de maximale dwangsom omdat de Belastingdienst niet tijdig heeft beslist op zijn verzoek met betrekking tot de KOT. Verder moet de Belastingdienst binnen twee weken beslissen op het verzoek van X. De dwangsom wordt daarbij bepaald op € 100 per dag met een maximum van € 15.000.

De rechtbank gaat daarbij voorbij aan het verzoek van X om de bedragen te verdubbelen en het verzoek van de Belastingdienst om de bedragen te matigen. Ook het verzoek van de Belastingdienst om een beslistermijn van 13 weken te verlenen, wordt verworpen. Volgens de rechtbank wacht X al zeer lange tijd op de herbeoordeling van zijn zaak en heeft de Belastingdienst inmiddels meer dan genoeg tijd gehad om de situatie te beoordelen.

Verder is het ook een keuze van de Belastingdienst om pas voor de betrokkene in actie te komen op het moment dat er een rechterlijke uitspraak ligt. Een verlenging van de beslistermijn lijkt in een dergelijke situatie niets op te lossen.

Terug naar overzicht

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder