Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 40 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een letselschade-uitkering behoort tot rendementsgrondslag box 3.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de letselschade-uitkering volgens een juiste wetstoepassing is meegenomen in de rendementsgrondslag van box 3. X' beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. 

X heeft een letselschade-uitkering ontvangen, met als gevolg een behoorlijk box 3-vermogen. X vindt dat deze uitkering ten onrechte wordt gerekend tot zijn rendementsgrondslag voor box 3. Hij komt dan ook in bezwaar tegen de aan hem opgelegde aanslag IB/PVV 2017. Volgens X moet de uitkering worden vrijgesteld, omdat hij anders ongelijk wordt behandeld ten opzichte van andere slachtoffers van rampen. Zowel in bezwaar, als later in beroep, vangt X bot.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de letselschade-uitkering volgens een juiste wetstoepassing is meegenomen in de rendementsgrondslag van box 3. Er is evenmin sprake van een oogmerk van begunstiging of van begunstigend beleid, nu de vergoedingen aan slachtoffers van de door X aangehaalde andere rampen eveneens in de rendementsgrondslag worden betrokken. Er is dus geen sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel. X' zijn beroep op schending van art. 1 Grondwet faalt ook. Het hoger beroep wordt toch gegrond verklaard gelet op de verminderingsbeschikking in verband met rechtsherstel. X heeft, anders dan bij de rechtbank, in hoger beroep wél verzocht om een immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. Die wordt toegekend.

 

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder