Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 41

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv geen recht heeft op toepassing van de VPB-vrijstelling voor zorginstellingen. Zij voldoet namelijk niet aan de winstbestemmingseis. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk. X bv verzoekt om herziening. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

X bv verzorgt professionele ondersteuning bij een stoppen-met-rokenprogramma. Zij meent dat zij in aanmerking komt voor de VPB-vrijstelling van art. 5 lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969. In haar VPB-aangifte verantwoordt X bv een belastbare winst van nihil. De inspecteur is echter van mening dat X bv geen recht heeft op de vrijstelling en corrigeert de winst met € 87.000.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2020/65.1.4) oordeelt dat X bv geen recht heeft op toepassing van de VPB-vrijstelling. Zij voldoet namelijk niet aan de winstbestemmingseis van art. 4 Uitv.besl. VPB 1971. Uit de statuten van X bv volgt dat de winst ter vrije beschikking staat van de algemene vergadering. Dit brengt mee dat X bv, na het beëindigen van de medische werkzaamheden, de opgebouwde winstreserves aan haar aandeelhouder kan uitkeren. Ook kan het overgebleven vermogen na ontbinding vrijelijk worden aangewend. De winst van X bv kan dan ook worden aangewend voor andere doeleinden dan uitkeringen ten bate van een vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang in de zin van art. 5 lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969. Het hof verwerpt ook het beroep op een overgangsregeling. Daarbij is onder andere van belang dat X bv de winstreserves in 2019, na een statutenwijziging, heeft uitgekeerd en de reserves bij haar niet-kwalificerende aandeelhouder terecht zijn gekomen. X bv gaat in cassatie, maar legt geen toereikende volmacht over. De Hoge Raad (V-N 2021/44.17.4) verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk. X bv verzoekt om herziening. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder