Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 41

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv geen recht heeft op toepassing van de VPB-vrijstelling voor zorginstellingen. Zij voldoet namelijk niet aan de winstbestemmingseis. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk. X bv verzoekt om herziening. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

X bv verzorgt professionele ondersteuning bij een stoppen-met-rokenprogramma. Zij meent dat zij in aanmerking komt voor de VPB-vrijstelling van art. 5 lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969. In haar VPB-aangifte verantwoordt X bv een belastbare winst van nihil. De inspecteur is echter van mening dat X bv geen recht heeft op de vrijstelling en corrigeert de winst met € 87.000.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2020/65.1.4) oordeelt dat X bv geen recht heeft op toepassing van de VPB-vrijstelling. Zij voldoet namelijk niet aan de winstbestemmingseis van art. 4 Uitv.besl. VPB 1971. Uit de statuten van X bv volgt dat de winst ter vrije beschikking staat van de algemene vergadering. Dit brengt mee dat X bv, na het beëindigen van de medische werkzaamheden, de opgebouwde winstreserves aan haar aandeelhouder kan uitkeren. Ook kan het overgebleven vermogen na ontbinding vrijelijk worden aangewend. De winst van X bv kan dan ook worden aangewend voor andere doeleinden dan uitkeringen ten bate van een vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang in de zin van art. 5 lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969. Het hof verwerpt ook het beroep op een overgangsregeling. Daarbij is onder andere van belang dat X bv de winstreserves in 2019, na een statutenwijziging, heeft uitgekeerd en de reserves bij haar niet-kwalificerende aandeelhouder terecht zijn gekomen. X bv gaat in cassatie, maar legt geen toereikende volmacht over. De Hoge Raad (V-N 2021/44.17.4) verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk. X bv verzoekt om herziening. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

Terug naar overzicht

Column: opvallende uitspraken week 41

Geschreven op 24 Nov 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er geen recht is op VPB-vrijstelling voor professionele ondersteuners bij stoppen-met-rokenprogramma.

Lees verder

De tweede nota van wijzigingen bij de overbruggingswet box 3 is naar de tweede kamer gestuurd.

Geschreven op 21 Nov 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiƫn heeft de tweede nota van wijziging bij de Overbruggingswet box 3 (36204) naar de Tweede Kamer gestuurd. De bewindsman wil een massaalbezwaarplusprocedure toevoegen.

Lees verder