Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 42 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat de woning van een tandarts geen ondernemingsvermogen is.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aanschaf van de nieuwe woning, die op grotere afstand van haar tandartspraktijken ligt dan de vorige woning, niet geschiedde om te voldoen aan de verplichting om binnen een half uur bij de praktijken te kunnen zijn.

X exploiteert sinds 2001 als eenmanszaak een tandartspraktijk. Sinds 2013 participeert zij ook als maat in een andere praktijk, die in een andere plaats is gevestigd. In 2015 kopen X en haar partner ieder voor de helft een woning, van waaruit beide praktijken binnen een half uur bereikbaar zijn. In geschil is of X haar aandeel terecht als ondernemingsvermogen kwalificeert. Haar werkkamer en een bijbehorende kast worden nagenoeg uitsluitend zakelijk gebruikt en maken samen 7,75% deel uit van de oppervlakte van de woning. Volgens Rechtbank Gelderland beroept de inspecteur zich terecht op het 10%-criterium en is de woning verplicht privévermogen. X stelt in hoger beroep dat zij volgens de beroepsregels binnen een half uur op de praktijken moet kunnen zijn en dat de zakelijke auto in de garage van de woning wordt gestald.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aanschaf van de nieuwe woning, die op grotere afstand van haar praktijken ligt dan de vorige woning, niet geschiedde om te voldoen aan de verplichting om binnen een half uur bij de praktijken te kunnen zijn. De beroepsverplichting van X om binnen een reisafstand van 30 minuten van haar arbeidsplaats te wonen kan er niet toe leiden dat de woning, ondanks het geringe feitelijke gebruik ten behoeve van de onderneming, toch tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend. X maakt niet aannemelijk dat de garage uitsluitend wordt gebruikt voor het stallen van de zakelijke auto. X had nader bewijs – bijvoorbeeld in de vorm van foto’s – moeten aandragen, zeker omdat een primair voor privégebruik bestemde woning tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend. De woning is dus geen keuzevermogen. Partijen hebben nagelaten cijfermatig standpunten in te nemen als de woning verplicht privévermogen is, zodat zij door middel van deze tussenuitspraak de opdracht krijgen om dit alsnog te doen.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder