Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 43 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat het hof de verklaring over flauwgevallen vrouw in buurt parkeerautomaat niet aannemelijk acht, beroep op overmacht faalt.

Hof Den Haag verwerpt op andere gronden dan de rechtbank het beroep van X op overmacht.

Aan X is een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Hij stelt dat sprake was van een overmachtsituatie, omdat een vrouw onwel werd en flauwviel toen hij naar de parkeerautomaat liep. Rechtbank Den Haag acht de verklaring van X aannemelijk, maar ziet geen overmacht, te meer nu X zijn echtgenote had kunnen vragen de parkeerbelasting te voldoen.

Hof Den Haag verwerpt op andere gronden dan de rechtbank het beroep van X op overmacht. Waar de rechtbank de verklaring van X over de flauwvallende vrouw aannemelijk achtte, oordeelt het hof dat X de gestelde noodsituatie niet aannemelijk heeft gemaakt. Zowel de eigen verklaring van X als de getuigenverklaring roepen teveel vragen op. Nu niet aannemelijk is geworden dat de door X geschetste situatie zich heeft voorgedaan, faalt het beroep op overmacht. Het oordeel van de rechtbank dat de aanwezigheid van de echtgenote van X aan een geslaagd beroep op overmacht in de weg stond, berust overigens op een onjuiste rechtsopvatting, aangezien het immers de bestuurder van de auto is die de parkeerbelasting moet voldoen.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder