Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 44 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat contante opnamen van een beroepsgokker geen aftrekbare kosten zijn.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de regelmatige grote contante stortingen op een bron van inkomen duiden. X stelt vergeefs dat zijn contante opnamen daarom kosten zijn.

X werkt als kok in een wokrestaurant. De inspecteur krijgt in september 2016 een melding van het Regionale informatie- en expertise centrum (RIEC) dat X regelmatig grote contante stortingen op zijn bankrekening doet. In geschil is of die stortingen terecht zijn aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden van 2013, 2014 en 2015 en of terecht vergrijpboetes van in totaal € 5896 zijn opgelegd. Volgens de inspecteur houdt X zich bezig met de illegale kweek van hennep, terwijl X stelt beroepsgokker te zijn. 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat in het midden kan blijven wat de precieze bron van inkomen is. In beide gevallen is sprake van een bron van inkomen en zijn de inkomsten belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Voor 2013 beschikt de inspecteur over een navordering rechtvaardigend nieuw feit, omdat de RIEC-melding na het opleggen van de primitieve aanslag over 2013 is ontvangen. X stelt vergeefs dat zijn contante opnamen als kosten in aanmerking genomen moeten worden. De boetes worden wel vernietigd. De inspecteur heeft namelijk niet doen blijken dat het aan (voorwaardelijke) opzet of grove schuld van X is te wijten dat te weinig belasting is geheven. Het beroep van X is deels gegrond.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder