Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 45

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat belanghebbende zijn pensioenaanspraak niet heeft afgekocht in 2013 maar dat deze wel in dat jaar voorwerp van zekerheid is geworden.

X heeft alle aandelen Holding, een pensioenaanspraak jegens Holding en een lening bij Holding met een kredietplafond van € 2 miljoen. In 2012 overschrijdt de lening dit kredietplafond en in 2013 wordt duidelijk dat de lening blijvend het kredietplafond overschrijdt. Er staan geen zekerheden tegenover de lening waardoor deze onzakelijk is geworden. De inspecteur legt een navorderingsaanslag IB/PVV 2013 op, waarbij hij de pensioenaanspraak tot het loon rekent. In geschil is of de waarde van de pensioenaanspraak in 2013 is belast, omdat deze is afgekocht dan wel voorwerp van zekerheid is geworden.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat geen sprake is van afkoop, aangezien Holding ook na 2013 verplicht en in staat blijft de verschuldigde pensioenuitkeringen aan X te voldoen. Holding heeft immers een vordering op X en zij kan de verschuldigde pensioentermijnen voldoen door ze daarmee te verrekenen. Dat Holding niet in staat is de over de pensioentermijnen verschuldigde loonheffing af te dragen staat hieraan niet in de weg. Het hof acht aannemelijk dat X in 2013 zijn schuld niet kon aflossen zonder zijn pensioenuitkeringen daarvoor aan te wenden. Daarmee is de pensioenaanspraak in 2013 feitelijk voorwerp van zekerheid geworden. X’ stelling dat dit reeds eerder het geval was, verwerpt het hof. Ten slotte heeft de inspecteur de waarde van de pensioenaanspraak correct vastgesteld.

Terug naar overzicht

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder