Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 45 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat de heler geen recht heeft op hogere aftrek van zijn kosten.

Hof Amsterdam bevestigt de uitspraak van de rechtbank. X maakt niet aannemelijk dat hij meer kosten ten laste van zijn winst mag brengen.

In januari 2016 wordt bij de doorzoeking van de woning van X een grote hoeveelheid laptops, fotocamera’s, hartslagmeters en dergelijke aangetroffen. X wordt hierna vervolgd voor heling en witwassen. Hij wordt schuldig bevonden aan opzetheling, maar vrijgesproken van witwassen. De inspecteur legt X een aanslag IB/PVV op naar een belastbare winst van € 237.000. In hoger beroep is in geschil of X meer kosten ten laste van zijn winst over 2014 mag brengen dan het reeds door Rechtbank Noord-Holland toegestane bedrag.

Hof Amsterdam bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Met de door X zelf gemaakte overzichten van gestelde aankopen via Ebay en daaraan volgens X gerelateerde PayPaltransacties maakt X niet aannemelijk dat naast de door de rechtbank in aanmerking genomen inkoopwaarde nog een aanvullend bedrag in aftrek dient te komen. Het hof oordeelt dat X voor het door hem gestelde bedrag aan inkoopkosten geen verifieerbare onderbouwing heeft verstrekt. Met de achteraf opgestelde leenovereenkomsten en de aanvullende stukken onderbouwt X dat evenmin. De vergrijpboete is terecht opgelegd. Het hoger beroep is ongegrond.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder