Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 46 2023

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur voor het jaar 2007 overtuigend aantoont dat X minimaal € 273.000 aan inkomsten heeft genoten. Dat dit casinowinsten betreft maakt X niet aannemelijk.

In 2011 wordt een boekenonderzoek ingesteld naar de inkomsten van X over de jaren 2006 - 2010. In 2018 wordt X door de rechtbank en in 2023 door het hof veroordeeld voor witwassen. X heeft cassatie ingesteld. Op basis van de gegevens uit het boekenonderzoek en het strafdossier legt de inspecteur IB-(navorderings)aanslagen 2006 - 2010 op. Daarbij baseert de inspecteur zich op stortingen van grote sommen geld op bankrekeningen van zijn neef en zijn echtgenote. X is het hier niet mee eens. In hoger beroep zijn alleen nog de IB-navorderingsaanslag 2007 en de IB-aanslag 2010 in geschil. 

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur voor het jaar 2007 overtuigend aantoont dat X minimaal € 273.000 aan inkomsten heeft genoten. Dat dit casinowinsten betreft maakt X niet aannemelijk. Voor de herkomst van de middelen waarmee de contante stortingen op rekeningen zijn gedaan, heeft X geen enkele geloofwaardige verklaring gegeven. Voor het jaar 2010 maakt de inspecteur niet aannemelijk dat X meer dan € 7810 aan inkomsten niet heeft aangegeven.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder