Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

De Hoge Raad oordeelt dat het grievende en beledigende taalgebruik van de gemachtigde in een processtuk reden kan zijn om voor dit processtuk geen proceskostenvergoeding toe te kennen.

X is het niet eens met een op aangifte voldaan bedrag aan BPM. In cassatie draait het vooral om de hoogte van de proceskostenvergoeding en de vraag of X recht heeft op een ISV wegens overschrijding van de redelijke termijn.

De Hoge Raad oordeelt dat het gebruik van grievend en beledigend taalgebruik in een processtuk reden kan zijn om voor dit processtuk geen proceskostenvergoeding toe te kennen. Art. 2 lid 3 Bbp maakt het mogelijk om een lagere proceskostenvergoeding toe te kennen of geen vergoeding voor bepaalde proceshandelingen of voor de gehele procedure. Het feit dat een gemachtigde wordt geweigerd vanwege grievend taalgebruik betekent echter niet dat de proceshandelingen van deze gemachtigde voorafgaand aan het weigeringsbesluit buiten beschouwing worden gelaten bij het beoordelen van een eventuele veroordeling in de proceskosten. De proceskostenvergoeding voor een processtuk kan wel gematigd worden. Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat de verhouding tussen zakelijke tekst en grievend taalgebruik in het processtuk zodanig uit balans is dat er grond bestaat om geen proceskostenvergoeding toe te kennen. Deze specifieke oordelen van het hof over de proceskostenvergoeding zijn cassatieproof. De Hoge Raad casseert wel het hofoordeel over de overschrijding van de redelijke termijn. Het hof heeft ten onrechte geoordeeld dat de overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep kan worden gecompenseerd door de voortvarende behandeling in eerste aanleg en bovendien heeft het hof de redelijke termijn ten onrechte verlengd in verband met corona. Ook heeft het hof gelet op HR 27 mei 2022, V-N 2022/24.13 een te lage waarde per punt gehanteerd voor de proceskostenvergoeding.

Terug naar overzicht

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft.

Geschreven op 06 Feb 2024

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer uit de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) wordt stapsgewijs afgeschaft.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 4 2024

Geschreven op 26 Jan 2024

Afgelopen week is een uitspraak dat de ontwikkeling van mocktails een bron is van inkomsten.

Lees verder