Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 5

Deze week in column ‘opvallende uitspraken’ behandelen we een uitspraak: ''Bij voldoende inkomen en vermogen is er geen sprake van interen op vermogen en is er dus wel box3 heffing verschuldigd.''

Bij voldoende inkomen en vermogen geen sprake van interen op vermogen

Essentie

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het inkomen van X niet zodanig laag is, dat zij moet interen op haar vermogen om de verschuldigde vermogensrendementsheffing te voldoen. Gelet op de gehele financiële situatie van X is er dan ook geen sprake van een individuele en buitensporige last. 

Samenvatting

X geniet circa € 50.000 aan inkomsten uit tegenwoordige arbeid en beschikt over ruim € 200.000 aan spaargelden. Daarnaast is haar woning vrij van hypotheek. X is van mening dat de box 3-heffing een individuele en buitensporige last vormt voor haar, omdat de te betalen belasting hoger is dan het behaalde rendement. 

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het inkomen van X niet zodanig laag is, dat zij moet interen op haar vermogen om de verschuldigde vermogensrendementsheffing te voldoen. Gelet op de gehele financiële situatie van X is er dan ook geen sprake van een individuele en buitensporige last. Het hof verwijst daarbij naar het arrest van de Hoge Raad van 2 juli 2021 (nr. 20/02453, V-N 2021/29.9).

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder