Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 5

Deze week in column ‘opvallende uitspraken’ behandelen we een uitspraak: ''Bij voldoende inkomen en vermogen is er geen sprake van interen op vermogen en is er dus wel box3 heffing verschuldigd.''

Bij voldoende inkomen en vermogen geen sprake van interen op vermogen

Essentie

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het inkomen van X niet zodanig laag is, dat zij moet interen op haar vermogen om de verschuldigde vermogensrendementsheffing te voldoen. Gelet op de gehele financiële situatie van X is er dan ook geen sprake van een individuele en buitensporige last. 

Samenvatting

X geniet circa € 50.000 aan inkomsten uit tegenwoordige arbeid en beschikt over ruim € 200.000 aan spaargelden. Daarnaast is haar woning vrij van hypotheek. X is van mening dat de box 3-heffing een individuele en buitensporige last vormt voor haar, omdat de te betalen belasting hoger is dan het behaalde rendement. 

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het inkomen van X niet zodanig laag is, dat zij moet interen op haar vermogen om de verschuldigde vermogensrendementsheffing te voldoen. Gelet op de gehele financiële situatie van X is er dan ook geen sprake van een individuele en buitensporige last. Het hof verwijst daarbij naar het arrest van de Hoge Raad van 2 juli 2021 (nr. 20/02453, V-N 2021/29.9).

Terug naar overzicht

Tweede Kamer wil nu geen boetes of taakstraffen voor niet registreren in UBO-register

Geschreven op 23 Mei 2022

Het Hof van Justitie EU doet de komende maanden uitspraak over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register. De Tweede Kamer wil dat tot deze uitspraak geen boetes of taakstraffen worden opgelegd voor het niet naleven van de UBO-registratieplicht. 

Lees verder

Column: opvallende uitspraken week 17

Geschreven op 19 Mei 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat bij verhuur van een deel van de eigen woning ook de verhuur inkomsten belast zijn. Ook is er een uitspraak gedaan dat een gemeente moet waarschuwen dat de e-mailnotificatie nog niet is geactiveerd.

Lees verder