Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 5 2023

Hof Amsterdam beslist dat de bedrijfsactiviteiten niet kunnen worden aangemerkt als bron van inkomen, omdat X niet aannemelijk maakt dat er sprake is van een objectieve voordeelsverwachting. De ronde getallen voor omzet en kosten duiden op een schatting. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

X heeft een eenmanszaak die van 5 augustus 2014 tot 31 oktober 2017 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In zijn aangiften IB voor 2014, 2015 en 2017 geeft hij geen resultaat uit zijn bedrijfsactiviteiten op. Voor 2016 geeft hij een verlies uit onderneming aan van € 30.984. In geschil is onder andere of de rechtbank terecht zijn bedrijfsactiviteiten in 2016 niet aanmerkt als een bron van inkomen. 

Hof Amsterdam (V-N 2022/51.1.1) beslist in navolging van de rechtbank dat de bedrijfsactiviteiten niet kunnen worden aangemerkt als een bron van inkomen, omdat X niet aannemelijk maakt dat sprake is van een objectieve voordeelsverwachting. Van 2014 tot en met 2019 zijn aanzienlijk negatieve resultaten behaald. Voor 2018 en 2019 is een positief resultaat aangegeven. Hier betreft het echter ronde getallen voor de omzet en kosten, wat erop wijst dat mogelijk sprake is van een schatting. X' hoger beroep is ongegrond. X gaat in cassatie, maar motiveert het beroep te laat. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder