Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 7 2023

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de managementvergoeding niet in aftrek komt van de winst van X bv voor zover de vergoeding niet is gefactureerd. Ook kan er geen voorziening worden gevormd. Er is geen redelijke mate van zekerheid dat de kosten zich nog voordoen.

X bv is op 22 juli 2011 opgericht. De activiteiten van X bv bestaan uit het ontwikkelen en verkopen van informatietechnologie. X bv heeft in februari 2013 een overeenkomst van opdracht gesloten met A bv voor het voeren van de financiële directie. In die overeenkomst is bepaald dat A bv een all-in honorarium ontvangt van € 10.000 per maand op basis van 1,0 fte tijdsbesteding. Per november 2013 zijn B bv en C bv de bestuurders van X bv. X bv heeft met hen managementovereenkomsten gesloten op basis waarvan B bv en C bv € 10.000 per maand ontvangen gebaseerd op een 40-urige werkweek. A bv, B bv en C bv hebben in 2015 in totaal € 15.000 gefactureerd, in 2016 € 30.870 en in 2017 € 0. X bv heeft per jaar een bedrag van € 300.000 aan personeelskosten ten laste van de winst gebracht. De inspecteur heeft na een boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de aangiften VPB over de jaren 2015 tot en met 2017 navorderingsaanslagen opgelegd, waarbij slechts de in rekening gebrachte bedragen in aftrek zijn toegelaten. X bv gaat in beroep. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat slechts de door A bv, B bv en C bv aan X bv in rekening gebrachte bedragen door X bv in aftrek kunnen worden gebracht. Voor het verschil kan op grond van de criteria uit het Baksteenarrest geen voorziening worden gevormd omdat er geen redelijke mate van zekerheid bestaat dat de kosten zich nog gaan voordoen. De rechtbank baseert dit op de overeenkomsten waarin is bepaald dat de vergoeding slechts is verschuldigd indien en voor zover de uren zijn gewerkt, een gespecificeerde factuur is uitgereikt en uit het feit dat de hoogte van het bedrag aan vergoeding na 2015 niet rechtstreeks volgt uit de overeenkomsten. Het beroep is ongegrond.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder