Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 8

Deze week werd een uitspraak gedaan dat een geregistreerd partnerschap heeft geleidt tot een fiscaal partnerschap.
Ook is er een uitspraak gedaan dat een bezoek aan de cafetaria geen bedrijfsactiviteit is voor een autohandelaar.

Registreren van partnerschap leidt tot fiscaal partnerschap

Essentie

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het enkel registreren van het partnerschap leidt tot fiscaal partnerschap. Hierdoor kunnen X en Y maar één woning als eigen woning aanmerken. 

Samenvatting

X heeft een relatie met Y, maar woont niet met haar op hetzelfde adres. In 2014 gaan X en Y een geregistreerd partnerschap aan, dat in 2018 wordt beëindigd. In zijn aangiften IB 2015 en 2016 merkt X mevrouw Y niet aan als fiscale partner. Daarnaast stelt hij dat zijn box 3-vermogen moet worden verlaagd omdat de woning waarin hij woont als eigen woning in box 1 kwalificeert. 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat in 2016 sprake is van fiscaal partnerschap, ongeacht dat X en Y niet op hetzelfde adres staan ingeschreven in het BRP en geen gezamenlijke huishouding voeren. Het enkel registreren van het partnerschap leidt op grond van de AWR tot fiscaal partnerschap. Dit betekent dat X en Y maar één woning als eigen woning kunnen aanmerken. Doordat X haar aangifte over 2016 als eerste heeft ingediend, kan de woning van X daarom niet als (zijn) eigen woning worden aangemerkt, maar moet die tot zijn box 3-vermogen worden gerekend. 

Bezoek aan cafetaria is voor autohandelaar geen bedrijfsactiviteit

Essentie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de vijf schriftelijke verklaringen niet stroken met de foto's die de handhavers tijdens de controle hebben gemaakt. Op één foto is namelijk te zien dat de directeur van X bv met een kroket in de auto stapt. 

Samenvatting

X bv is houder van een handelaarskenteken en vanaf 15 mei 2018 behoort een Seat Leon tot haar bedrijfsvoorraad. Op diezelfde dag constateren twee handhavers van de gemeente Groningen rond 18.00 uur dat de auto voor een cafetaria staat en dat de bestuurder binnen zit te eten. In geschil is de naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting over 16 mei 2017 tot en met 15 mei 2018, alsmede de 100% verzuimboete van € 417. Rechtbank Noord-Nederland stelt de inspecteur in het gelijk. X bv overlegt in hoger beroep vijf verklaringen, waaruit zou moeten blijken dat een klant tijdens een proefrit plotseling stil kwam te staan voor het cafetaria. 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de verklaringen niet stroken met de foto's die de handhavers tijdens de controle hebben gemaakt. Op één foto is namelijk te zien dat de directeur van X bv met een kroket in de auto stapt. Gebruik van de auto in het kader van haar bedrijfsactiviteiten is daarom niet aannemelijk gemaakt. De aanslag blijft in stand en de boete is passend en geboden. Het beroep van X bv is ongegrond. 

 

 

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder