Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 8 2023

Hof Den Haag oordeelt dat het bedrag aan verschuldigde belasting volgens de IB-aangifte 2017 zowel absoluut als relatief lager is dan de feitelijk verschuldigde belasting. Dit gelet op de grote bedragen die zijn gemoeid met de handel in verdovende middelen.

Bij een opsporingsonderzoek naar grootschalige invoer/doorvoer en/of uitvoer van verdovende middelen (cocaïne en hasj) in georganiseerd verband en het witwassen van opbrengsten hieruit, komt X in beeld. Bij de inval in een loods, waarbij X aanwezig is, wordt 615 kg cocaïne aangetroffen. X wordt daarop veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf. Op basis van de gegevens uit het strafrechtelijk onderzoek legt de inspecteur, uiteindelijk, een IB-aanslag 2017 op naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 738.000. 

Hof Den Haag oordeelt dat het bedrag aan verschuldigde belasting volgens de IB-aangifte 2017 zowel absoluut als relatief lager is dan de feitelijk verschuldigde belasting. Dit gelet op de grote bedragen die zijn gemoeid met de handel in verdovende middelen. Het is aannemelijk dat X zich er bewust van was dat hij die inkomsten had moeten aangeven. Niet van belang is dat, mede gelet op het voortdurende zwijgen van X, de omvang van die inkomsten feitelijk niet kan worden vastgesteld. Verder is het hof van mening dat de inspecteur zijn correcties heeft gebaseerd op een redelijke en niet willekeurige schatting. Het gelijk is aan de inspecteur.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder