Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 9

Deze week werd er een uitspraak gedaan, vermindering naheffing loonheffingen voor discotheek, vergrijpboete vernietigd.
Ook werd er een uitspraak gedaan over dat een bestuurder zwart loon verstrekt wat heeft geleidt tot een naheffingsaanslag en een vergrijpboete. Lees voor meer informatie verder.

Vermindering naheffing loonheffingen voor discotheek, vergrijpboete vernietigd

Essentie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant vermindert de aan een exploitant van een discotheek opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen. De vergrijpboete wordt vernietigd omdat (voorwaardelijk) opzet niet aannemelijk is gemaakt. 

Samenvatting

X exploiteert een café-discotheek. Bij een boekenonderzoek in het kader van de aanvaardbaarheid van de aangiften loonheffing over 2013 blijkt dat een urenadministratie ontbreekt. Deze kan dan ook niet dienen als grondslag voor de aangiften loonheffingen. De inspecteur maakt daarom een schatting van het aantal gewerkte uren en de verstrekte vergoedingen en op basis daarvan worden de verschuldigde loonheffingen berekend. Gevolg is de in geschil zijnde naheffingsaanslag loonheffingen met een vergrijpboete van 50%. Volgens X is de loonadministratie gestolen en is er daarom sprake van overmacht. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant verwerpt het beroep op overmacht. Dat X niet meer over de loonadministratie beschikt komt voor zijn risico. Op X rust immers de plicht om een administratie te voeren en te bewaren. De rechtbank beslist verder dat de door de inspecteur gemaakte schatting van de verschuldigde loonheffingen goed volgbaar is en op zichzelf bezien voldoende gemotiveerd. De rechtbank acht echter wel aannemelijk dat de schatting van het bedrag aan lonen, in zijn totaliteit bezien, door de inspecteur te hoog is ingeschat. De rechtbank stelt het na te heffen bedrag aan loonheffing schattenderwijs vast. Dat leidt tot vermindering van de naheffingsaanslag. De vergrijpboete wordt vernietigd omdat de inspecteur (voorwaardelijk) opzet bij X ten tijde van het doen van de aangiften loonheffingen niet aannemelijk maakt. Het beroep van X is gegrond.

 

Zwart loon verstrekt door bestuurder leidt tot naheffingsaanslag en vergrijpboete

Essentie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de opzet van X te wijten is aan de bestuurder die bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaardt dat te weinig loonheffingen zijn afgedragen door onkostenvergoedingen aan het personeel buiten de loonadministratie te houden. 

Samenvatting

Belanghebbende, X, is een Nederlandse vennootschap waarvan alle aandelen worden gehouden door een Thaise vennootschap. De belastingdienst doet bij X een boekenonderzoek over de jaren 2014 tot en met 2016 voor de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Hieruit blijkt onder andere dat één van de bestuurders van X via zijn privérekening onkostenvergoedingen heeft uitbetaald aan medewerkers van X, die buiten de loonadministratie zijn gehouden. In geschil is onder andere of de naheffingsaanslag loonheffingen 1-1-2016 tot en met 31-12-2016 en de vergrijpboete terecht en tot de juiste bedragen opgelegd. 

De rechtbank oordeelt dat de inspecteur terecht X als werkgever en als inhoudingsplichtige heeft aangemerkt en de onkostenvergoedingen als loon in aanmerking heeft genomen. De opzet van X is te wijten aan de bestuurder die bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaardt dat te weinig loonheffingen zijn afgedragen. Zowel de naheffingsaanslag als de vergrijpboete zijn terecht opgelegd. Dit beroep van belanghebbende is ongegrond.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder