Uw business sturen op basis van cijfers

Corona-steunmaatregelen afgeschaft per 1 april 2022

In verband met de positieve ontwikkelingen rondom het corona-virus stopt het kabinet met ingang van 1 april 2022 met de corona-steunmaatregelen. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van de NOW, de TVL en het generieke uitstel van belastingbetaling. Ook komt een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. 

Om ondernemers en werkenden die schulden hebben opgebouwd te ondersteunen is er een gunstige betalingsregeling. De opgebouwde belastingschuld kan in vijf jaar worden terugbetaald. Voor ondernemers met problematische schulden zijn er mogelijkheden voor schuldhulpverlening via de gemeente. Ook worden in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld ondersteund door saneringsakkoorden kansrijker te maken. De Belastingdienst neemt in de periode van 1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers, in plaats van het dubbele percentage dat normaal wordt gehanteerd. 

Een aantal specifieke regelingen voor ondernemers, zoals de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C, blijven wel gelden. De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. De specifieke steunmaatregelen voor de cultuursector lopen, met een paar uitzonderingen, tot 8 maart 2022. 

In Caribisch Nederland wordt op een vergelijkbare manier omgegaan met de belastingverplichtingen van ondernemers die te maken hebben met problematische coronaschulden. De overige onderdelen van de steun- en herstelpakketten in Caribisch Nederland zijn eind 2021 al afgebouwd. 

In maart 2022 komt het kabinet met een uitwerking van de langetermijnvisie op steun. Hierbij wordt ook ingegaan op de schuldenaanpak van ondernemers.

Terug naar overzicht

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder