Uw business sturen op basis van cijfers

Corona-steunmaatregelen afgeschaft per 1 april 2022

In verband met de positieve ontwikkelingen rondom het corona-virus stopt het kabinet met ingang van 1 april 2022 met de corona-steunmaatregelen. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van de NOW, de TVL en het generieke uitstel van belastingbetaling. Ook komt een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. 

Om ondernemers en werkenden die schulden hebben opgebouwd te ondersteunen is er een gunstige betalingsregeling. De opgebouwde belastingschuld kan in vijf jaar worden terugbetaald. Voor ondernemers met problematische schulden zijn er mogelijkheden voor schuldhulpverlening via de gemeente. Ook worden in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld ondersteund door saneringsakkoorden kansrijker te maken. De Belastingdienst neemt in de periode van 1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers, in plaats van het dubbele percentage dat normaal wordt gehanteerd. 

Een aantal specifieke regelingen voor ondernemers, zoals de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C, blijven wel gelden. De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. De specifieke steunmaatregelen voor de cultuursector lopen, met een paar uitzonderingen, tot 8 maart 2022. 

In Caribisch Nederland wordt op een vergelijkbare manier omgegaan met de belastingverplichtingen van ondernemers die te maken hebben met problematische coronaschulden. De overige onderdelen van de steun- en herstelpakketten in Caribisch Nederland zijn eind 2021 al afgebouwd. 

In maart 2022 komt het kabinet met een uitwerking van de langetermijnvisie op steun. Hierbij wordt ook ingegaan op de schuldenaanpak van ondernemers.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder