Uw business sturen op basis van cijfers

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld. Hiertoe is de Regeling zorgverzekering aangepast.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld. Hiertoe is de Regeling zorgverzekering aangepast. 

Het maximale bijdrageloon en het maximale bijdrage-inkomen dat voor heffing van de IAB in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2024 € 71.628 (2023: € 66.956). Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen uit de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Het hoge percentage IAB daalt van 6,68% in 2023 naar 6,57% in 2024. Ook het lage percentage aan IAB daalt, namelijk van 5,43% in 2023 naar 5,32% in 2024.

Terug naar overzicht

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft.

Geschreven op 06 Feb 2024

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer uit de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) wordt stapsgewijs afgeschaft.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 4 2024

Geschreven op 26 Jan 2024

Afgelopen week is een uitspraak dat de ontwikkeling van mocktails een bron is van inkomsten.

Lees verder