Uw business sturen op basis van cijfers

De hoogte van de kindertoeslag wordt bepaald door het verzamelinkomen en woonsituatie.

Het verzamelinkomen uit de Wet IB 2001 is een algemeen aanvaard begrip om de draagkracht te bepalen. Bij de introductie van de toeslagen is bewust gekozen om het toetsingsinkomen aan te laten sluiten bij het verzamelinkomen. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in antwoord op Kamervragen.

Het toetsingsinkomen van een gezin in een koopwoning kan afwijken van een vergelijkbaar gezin met hetzelfde inkomen in een huurwoning, waardoor het recht op kinderopvangtoeslag ook kan afwijken. 

Het coalitieakkoord bevat de ambitie voor een herziening van het huidige kinderopvangstelsel in 2025. In de stelselherziening wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag onafhankelijk van het verdiende inkomen. Het toeslagpercentage wordt 96% voor alle werkende ouders. Het toetsingsinkomen speelt geen rol meer in het herziene stelsel. Daarmee verdwijnt het eventuele verschil in toeslag dat uit de woonsituatie kan voortkomen. 

De Kamervragen zijn gesteld door het lid Maatoug (GroenLinks) over "berekeningen van het toetsingsinkomen voor de kinderopvangtoeslag".

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder