Uw business sturen op basis van cijfers

De investeringsaftrek al optimaal benut?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als u in 2017 tussen de € 2.301 en de € 312.176 investeert heeft u recht op investeringsaftrek.

Onder een investeringsbedrag van € 2.301 of boven een bedrag van € 312.176 heeft u geen recht op aftrek. Daartussen is de volgende tabel van toepassing:

Tussen de € 2.301 tot en met € 56.192 is de aftrek 28%.

Tussen de € 56.193 en € 104.059 bedraagt de aftrek € 15.734.

Daarboven geldt de volgende formule: € 15.734 – 7,56%(€ 104.056 – investeringsbedrag).

In een aantal gevallen heeft u geen recht op investeringsaftrek. Deze gevallen kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

Energie investeringsaftrek

De EIA is een fiscale aftrekregeling. Als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie heeft u recht op aftrek. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor een investering in 2017 geldt een extra  aftrek van 55%.

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

1) Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.

2) Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

3) Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van het RVO.

4) U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke investeringen in bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt u de fiscale winst verlagen met maximaal 36% van het investeringsbedrag. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst in een bepaald jaar en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder