Uw business sturen op basis van cijfers

De nieuwe box 3-fictie

De manier waarop het rendement op vermogen wordt belast, blijft voer voor discussie en rechtszaken. In 2020 stelde de Hoge Raad vast dat de box 3-heffing in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Spaarders die tijdig bezwaar hadden aangetekend, moesten worden gecompenseerd. Voorlopig is het te ingewikkeld om het werkelijk behaalde rendement te belasten. Dit wordt op z’n vroegst pas in 2026 verwacht. In de tijdelijk nieuwe berekening van het fictieve rendement wordt spaargeld minder zwaar belast en rendement op beleggen juist zwaarder. Ook hierover zijn nieuwe rechtszaken aangekondigd. 

Drie categorieën

Sinds dit jaar kijkt de Belastingdienst naar de verdeling van je bezittingen. Vermogen wordt voortaan in drie categorieën onderverdeeld:

• contant geld en banktegoeden (waaronder spaargeld);

• overige bezittingen (aandelen, crypto’s, tweede huis);

•   aftrekbare schulden (bijvoorbeeld voor de financiering van de tweede woning).

Nieuwe box 3-percentages

Voor elke categorie geldt een ander rendementspercentage:

•   Voor banktegoeden geldt een belastbaar rendement van 0,01%. 

•   Voor de overige bezittingen geldt een rendement van 5,53%. 

•   Schulden zijn aftrekbaar boven de drempel van € 3.200. Het rendement is 2,46%.

De tijdelijke wetgeving gaat bij de heffing uit van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Spaargeld wordt fors minder belast dan beleggingen en andere bezittingen. Samen met de hogere spaarrente maakt dat spaargeld weer wat interessanter. Het heffingsvrij vermogen is in 2023 gestegen naar € 57.000. Voor fiscale partners is dat € 114.000.

Hogere spaarrente in het buitenland.

Nederlandse spaarders hebben ruim 440 miljard euro aan spaargeld (bron: DNB). Nederlandse banken verhogen langzaam maar zeker de rente die ze vergoeden op spaargeld. Bij buitenlandse banken binnen de EU zijn de rentes over het algemeen hoger. Dankzij het Europese depositogarantiestelsel is je spaargeld tot € 100.000 per bank beschermd. Het is wel slim om vooraf te checken hoe het met de bronbelasting zit (ook al kun je die verrekenen in box 3).

Terugbetaling NOW-geld

Uit cijfers van UWV blijkt dat ca. 70% van de bedrijven in de eerste zeven maanden van de coronacrisis (NOW 1 en 2) een te hoog bedrag aan NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) ontving. In veel gevallen was de omzet toch hoger dan voorzien, of viel de loonsom lager uit door uitstroom van medewerkers. Voor elke aanvraagperiode moet je zelf een definitieve berekening van de NOW aanvragen bij UWV. UWV berekent vervolgens de definitieve tegemoetkoming. Het kan zijn dat je nog geld ontvangt of dat je geld moet terugbetalen.

In totaal betaalde UWV 3,9 miljard euro te veel in deze periode. Inmiddels betaalde ca. 65% van deze bedrijven het te veel ontvangen bedrag terug. Als terugbetaling ineens problematisch is, is een betalingsregeling bij UWV mogelijk.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder