Uw business sturen op basis van cijfers

Digitale deponeringsplicht: LB Finance is er klaar voor en helpt u graag!

Heeft u een B.V. of en N.V. dan bent u verplicht om uw jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Met ingang van het boekjaar 2016 wordt het voor micro en kleine ondernemingen verplicht om dit elektronisch via SBR te doen. Het insturen van een papieren versie is dan niet langer mogelijk. LB Finance is klaar voor deze volgende stap en helpt u graag!

Op basis van onderstaande tabel kunt u bepalen of deze nieuwe regels ook op u van toepassing zijn. De grenzen voor een micro of kleine onderneming zijn:

                                                           Micro                     Klein
Activa                                                < € 350.000          € 350.000 - € 6 mln
Netto-omzet                                    < € 700.000          € 700.000 - € 12 mln
Gemiddeld aantal werknemers   < 10                       10 - 50             

U valt in een bepaalde klasse als u 2 jaar achter elkaar voldoet aan tenminste 2 van deze criteria.

Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2019.

                                                           Middelgroot                   Groot
Activa                                                € 6 mln - € 20 mln         < € 20 mln
Netto-omzet                                    € 12 mln - € 40 mln      < € 40 mln
Gemiddeld aantal werknemers   50-250                            < 250             

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder