Uw business sturen op basis van cijfers

Digitale deponeringsplicht: LB Finance is er klaar voor en helpt u graag!

Heeft u een B.V. of en N.V. dan bent u verplicht om uw jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Met ingang van het boekjaar 2016 wordt het voor micro en kleine ondernemingen verplicht om dit elektronisch via SBR te doen. Het insturen van een papieren versie is dan niet langer mogelijk. LB Finance is klaar voor deze volgende stap en helpt u graag!

Op basis van onderstaande tabel kunt u bepalen of deze nieuwe regels ook op u van toepassing zijn. De grenzen voor een micro of kleine onderneming zijn:

                                                           Micro                     Klein
Activa                                                < € 350.000          € 350.000 - € 6 mln
Netto-omzet                                    < € 700.000          € 700.000 - € 12 mln
Gemiddeld aantal werknemers   < 10                       10 - 50             

U valt in een bepaalde klasse als u 2 jaar achter elkaar voldoet aan tenminste 2 van deze criteria.

Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2019.

                                                           Middelgroot                   Groot
Activa                                                € 6 mln - € 20 mln         < € 20 mln
Netto-omzet                                    € 12 mln - € 40 mln      < € 40 mln
Gemiddeld aantal werknemers   50-250                            < 250             

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder