Uw business sturen op basis van cijfers

Door de modernisering van de ICT-systemen van de Belastingdienst is er geen ruimte voor grote beleidswijzigingen

Er is door de modernisering van de ICT-systemen bij de Belastingdienst geen ruimte voor grote beleidswijzigingen in deze kabinetsperiode. Dat blijkt uit de Kamerbrief ‘ICT bij de Belastingdienst’ die staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. In de Kamerbrief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de status van de ICT bij de Belastingdienst.

In de Kamerbrief schrijft hij dat er zijn al veel verbeteringen en moderniseringen in de ICT-systemen van de Belastingdienst zijn doorgevoerd waardoor de achterstand in het op orde brengen van de techniek deels is ingehaald. Met de modernisering beoogt de staatssecretaris de continuïteit van de ICT-systemen bij de Belastingdienst te waarborgen. Toch zijn er grote complexe ICT-systemen die nog gemoderniseerd moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de modernisering van de ICT-systemen voor de omzetbelasting, gegevens en inning. Daarom vraagt de staatssecretaris het kabinet en het parlement om de Belastingdienst ruimte te gunnen om de modernisering van de ICT-systemen succesvol en volgens planning af te ronden. 

Als bijlagen bij de Kamerbrief zijn de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Idsinga en Rahimi (beiden VVD) naar aanleiding van het NRC-artikel ‘Verouderde ICT kost Belastingdienst honderden miljoenen per jaar’, de stukken waaruit waarschijnlijk is geciteerd in het NRC-artikel ‘Overheidsfinanciën in gevaar door sterk verouderde ICT bij de Belastingdienst’ en de notitie 2018 over de continuïteit bij de Belastingdienst toegevoegd. In de antwoorden op de Kamervragen geeft de staatssecretaris inzicht in de ICT-kosten van de Belastingdienst, lopende en op te starten ICT-aanbestedingen en de ICT-capaciteit bij de Belastingdienst.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder