Uw business sturen op basis van cijfers

Een greep uit fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt

Na de kabinetsval en met de verkiezingen op 22 november a.s. in het vizier, komen de campagnes deze weken op gang. Meer dan ooit draait het om politieke keuzes voor een toekomstbestendig Nederland. Tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open en treft het demissionaire kabinet beleidsmaatregelen. In deze blog een greep uit fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt.

Coulance bij schuldakkoord verlengd

De Belastingdienst is langer coulant bij schuldakkoorden met ondernemingen over het saneren van schulden. De Belastingdienst stemt gewoonlijk alleen in met zo’n akkoord als zij minstens het dubbele ontvangt van wat andere schuldeisers krijgen. Nu gaat de fiscus akkoord met hetzelfde percentage als andere schuldeisers. Het idee achter de coulanceregeling is dat het voor andere schuldeisers aantrekkelijker is mee te werken aan een akkoord omdat de Belastingdienst genoegen neemt met minder. Dit beleid geldt al sinds 1 augustus 2022 en zou op 1 oktober dit jaar aflopen. Dat is nu verlengd tot 1 april 2024.

Invordering belastingschulden

De teller van de wegens corona uitgestelde belastingschulden van ondernemers staat in september nog altijd op 14,8 miljard euro. Sinds de start van de invordering sinds 1 oktober 2022 is er 5 miljard euro afgelost. Ca. 43.000 ondernemers ondernamen nog geen actie. Zij die niet reageerden op een brief van de Belastingdienst in juli, ontvangen dit najaar in eerste instantie een aanmaning. Als ook op deze aanmaning reactie uitblijft, volgt een dwangbevel. Sla je ook deze melding in de wind, dan kan de fiscus via een deurwaarder beslag laten leggen op goederen

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder