Uw business sturen op basis van cijfers

Eeuwig borg staan is oneindig riskant

Om de financiering rond te kunnen krijgen wordt een directeur-grootaandeelhouder (DGA) soms gevraagd om in privé borg te staan voor zijn onderneming. Wanneer de borg wordt uitgeoefend en de DGA heeft betaald aan de geldschieter kan hij de kosten van de borgstelling als aftrekpost in de inkomstenbelasting op voeren.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs uitspraak gedaan en een opgevoerde aftrekpost “voorziening borgstelling” van € 300.000 afgewezen. De betreffende ondernemer had de aftrekpost opgevoerd in zijn aangifte inkomstenbelasting maar de inspecteur toonde met succes aan dat er sprake was van een onzakelijke borgstelling.

Hij had de borgstelling afgegeven voor een onderneming waarvan hij samen met zijn broer aandeelhouder was. In de overeenkomst was onder meer vastgelegd dat de ondernemer borg stond voor alle huidige en toekomstige verplichtingen van de bv, zonder nadere voorwaarden. Volgens de inspecteur leidde dat tot een oneindig risico voor de ondernemer waarvan de omvang niet te overzien en bepaalbaar was. Het was uitgesloten dat een onafhankelijke derde zo’n groot risico zou willen nemen. Het gerechtshof bevestigde het oordeel van de inspecteur en betitelde de borgstelling als onzakelijk.

Bij het opstellen van een overeenkomst tot borgstelling dienen de voorwaarden zakelijk te zijn. De DGA mag geen risico’s aangaan die een onafhankelijke derde ook niet zou aandurven. Bovendien moet de DGA een borgstellingsprovisie ontvangen die recht doet aan de risico’s en het bedrag van de borgstelling.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder