Uw business sturen op basis van cijfers

Eeuwig borg staan is oneindig riskant

Om de financiering rond te kunnen krijgen wordt een directeur-grootaandeelhouder (DGA) soms gevraagd om in privé borg te staan voor zijn onderneming. Wanneer de borg wordt uitgeoefend en de DGA heeft betaald aan de geldschieter kan hij de kosten van de borgstelling als aftrekpost in de inkomstenbelasting op voeren.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs uitspraak gedaan en een opgevoerde aftrekpost “voorziening borgstelling” van € 300.000 afgewezen. De betreffende ondernemer had de aftrekpost opgevoerd in zijn aangifte inkomstenbelasting maar de inspecteur toonde met succes aan dat er sprake was van een onzakelijke borgstelling.

Hij had de borgstelling afgegeven voor een onderneming waarvan hij samen met zijn broer aandeelhouder was. In de overeenkomst was onder meer vastgelegd dat de ondernemer borg stond voor alle huidige en toekomstige verplichtingen van de bv, zonder nadere voorwaarden. Volgens de inspecteur leidde dat tot een oneindig risico voor de ondernemer waarvan de omvang niet te overzien en bepaalbaar was. Het was uitgesloten dat een onafhankelijke derde zo’n groot risico zou willen nemen. Het gerechtshof bevestigde het oordeel van de inspecteur en betitelde de borgstelling als onzakelijk.

Bij het opstellen van een overeenkomst tot borgstelling dienen de voorwaarden zakelijk te zijn. De DGA mag geen risico’s aangaan die een onafhankelijke derde ook niet zou aandurven. Bovendien moet de DGA een borgstellingsprovisie ontvangen die recht doet aan de risico’s en het bedrag van de borgstelling.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder