Uw business sturen op basis van cijfers

Eeuwig borg staan is oneindig riskant

Om de financiering rond te kunnen krijgen wordt een directeur-grootaandeelhouder (DGA) soms gevraagd om in privé borg te staan voor zijn onderneming. Wanneer de borg wordt uitgeoefend en de DGA heeft betaald aan de geldschieter kan hij de kosten van de borgstelling als aftrekpost in de inkomstenbelasting op voeren.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs uitspraak gedaan en een opgevoerde aftrekpost “voorziening borgstelling” van € 300.000 afgewezen. De betreffende ondernemer had de aftrekpost opgevoerd in zijn aangifte inkomstenbelasting maar de inspecteur toonde met succes aan dat er sprake was van een onzakelijke borgstelling.

Hij had de borgstelling afgegeven voor een onderneming waarvan hij samen met zijn broer aandeelhouder was. In de overeenkomst was onder meer vastgelegd dat de ondernemer borg stond voor alle huidige en toekomstige verplichtingen van de bv, zonder nadere voorwaarden. Volgens de inspecteur leidde dat tot een oneindig risico voor de ondernemer waarvan de omvang niet te overzien en bepaalbaar was. Het was uitgesloten dat een onafhankelijke derde zo’n groot risico zou willen nemen. Het gerechtshof bevestigde het oordeel van de inspecteur en betitelde de borgstelling als onzakelijk.

Bij het opstellen van een overeenkomst tot borgstelling dienen de voorwaarden zakelijk te zijn. De DGA mag geen risico’s aangaan die een onafhankelijke derde ook niet zou aandurven. Bovendien moet de DGA een borgstellingsprovisie ontvangen die recht doet aan de risico’s en het bedrag van de borgstelling.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder