Uw business sturen op basis van cijfers

Eeuwig borg staan is oneindig riskant

Om de financiering rond te kunnen krijgen wordt een directeur-grootaandeelhouder (DGA) soms gevraagd om in privé borg te staan voor zijn onderneming. Wanneer de borg wordt uitgeoefend en de DGA heeft betaald aan de geldschieter kan hij de kosten van de borgstelling als aftrekpost in de inkomstenbelasting op voeren.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs uitspraak gedaan en een opgevoerde aftrekpost “voorziening borgstelling” van € 300.000 afgewezen. De betreffende ondernemer had de aftrekpost opgevoerd in zijn aangifte inkomstenbelasting maar de inspecteur toonde met succes aan dat er sprake was van een onzakelijke borgstelling.

Hij had de borgstelling afgegeven voor een onderneming waarvan hij samen met zijn broer aandeelhouder was. In de overeenkomst was onder meer vastgelegd dat de ondernemer borg stond voor alle huidige en toekomstige verplichtingen van de bv, zonder nadere voorwaarden. Volgens de inspecteur leidde dat tot een oneindig risico voor de ondernemer waarvan de omvang niet te overzien en bepaalbaar was. Het was uitgesloten dat een onafhankelijke derde zo’n groot risico zou willen nemen. Het gerechtshof bevestigde het oordeel van de inspecteur en betitelde de borgstelling als onzakelijk.

Bij het opstellen van een overeenkomst tot borgstelling dienen de voorwaarden zakelijk te zijn. De DGA mag geen risico’s aangaan die een onafhankelijke derde ook niet zou aandurven. Bovendien moet de DGA een borgstellingsprovisie ontvangen die recht doet aan de risico’s en het bedrag van de borgstelling.

Terug naar overzicht

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekend gemaakt

Geschreven op 28 Mrt 2020

Het kabinet heeft de tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) vrijdag 27 maart 2020 bekend gemaakt.

Lees verder

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Geschreven op 28 Mrt 2020

Vrijdag 27 maart 2020 is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) geopend. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Lees verder