Uw business sturen op basis van cijfers

EINDEJAARSTIPS

Het jaar 2021 is bijna ten einde. Hieronder vindt u nog enkele fiscale tips die u nog voor het einde van het jaar zou kunnen uitvoeren.

Werkkostenregeling (WKR)

Heeft u de vrije ruimte al volledig benut voor uw werknemers? Wellicht heeft u nog wat ruimte over om belastingvrij een leuke kerstattentie voor uw werknemer aan te schaffen. Lees hier om uw vrije ruimte te berekenen.   

Investeringsaftrek

Jaarlijks kunt u voor investeringen boven de € 2.400 een beroep doen op de investeringsaftrek. Tot investeringen voor € 59.170 kunt u 28% extra in aftrek nemen. Mogelijk dat u nog een extra investering kunt doen om optimaal gebruik hiervan te maken. Lees hier verder. 

Verlaag BOX 3 vermogen

De rente op uw spaargeld is tegenwoordig nihil of zelfs negatief. Desondanks betaalt u toch belasting over uw vermogen. De peildatum voor de heffing is altijd 1 januari. Het kan derhalve fiscaal gunstig voor u zijn om het BOX 3 vermogen nog voor 1 januari a.s. te verlagen. Lees hier enkele tips om dit te kunnen doen.

Elektrisch rijden nog in 2021

Volgens het belastingplan 2022 zullen de bijtellingspercentages voor elektrische auto’s volgend jaar worden verhoogd met 4%. Indien u van plan bent om elektrisch te gaan rijden, is het raadzaam, indien nog mogelijk, om dit in 2021 te gaan doen. De bijtelling voor niet elektrische auto's zal 22% blijven.

Schenking kinderen voor woning

Zoals de kabinetsplannen er nu uitzien zal de zogenaamde “jubelton” worden afgeschaft. Hiermee kunnen ouders aan hun kinderen tot maximaal € 100.000 belastingvrij schenken indien dit wordt gebruikt voor de aanschaf van een huis. Het is nog onduidelijk wanneer dit zal worden afgeschaft. Indien u van plan bent een dergelijke schenking te doen is het raadzaam om hier niet te lang mee te wachten.

Verhoging eerste schijf vennootschapsbelasting 

Het opstaptarief voor de vennootschapsbelasting blijft 15%, maar gaat in 2022 gelden tot een belastbaar bedrag van € 395.000, dit was in 2021 € 245.000. Het meerdere wordt belast met 25,8%. Indien uw winst over 2021 hoger dan € 245.000 zal bedragen, loont het om te onderzoeken of uitstel van winst mogelijk is.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder