Uw business sturen op basis van cijfers

Er komt geen aanpassing van de omzetdrempel kleineondernemingsregeling vanwege inflatie

De hoogte van de omzetdrempel voor de kleineondernemingsregeling zal in ieder geval tot 2026 niet worden aangepast vanwege de inflatie. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën op vragen van de vaste commissie van financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn Kleineondernemingsregeling.

Momenteel kunnen Nederlandse kleine ondernemers die grensoverschrijdende prestaties verrichten de kleineondernemersregeling van een andere lidstaten niet toepassen. Dit heeft tot gevolg dat in de andere lidstaten registratie, aangifte en afdracht voor de BTW moet plaatsvinden. Het wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn Kleineondernemingsregeling maakt het mogelijk dat de Nederlandse kleine ondernemers de kleineondernemingsregeling van een andere lidstaten kunnen toepassen en vice versa, de kleine ondernemers uit andere lidstaten kunnen de Nederlandse ondernemingsregeling toepassen. 

De staatssecretaris noemt als reden voor het niet verhogen van de omzetdrempel de aanzuigende werking van een eventuele verhoging van de omzetdrempel op kleine zelfstandigen en een verhoging van het budgettaire effect. Een aanpassing van de omzetdrempel zal in mindere mate gevolgen hebben op de complexiteit van de kleineondernemingsregeling. De hoogte van de omzetdrempel wordt geëvalueerd in 2026. De invoering van de Wet implementatie Richtlijn Kleineondernemingsregeling leidt tot een geraamde budgettaire derving van € 8 miljoen. De inwerkingtredingsdatum van de Wet implementatie Richtlijn Kleineondernemingsregeling kan per 1 januari 2025 worden gerealiseerd. 

 

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder