Uw business sturen op basis van cijfers

Factuur niet betaald? Vraag tijdig de BTW terug!

Tot en met 2017 kon u de BTW op niet betaalde facturen pas terugvragen nadat was vast komen te staan dat de vordering daadwerkelijk niet inbaar was. Dit is bijvoorbeeld in het geval van een faillissement van uw klant. Hier kon dus jaren overheen gaan, terwijl u de BTW wel reeds had afgedragen. Bovendien moest u hiervoor een apart verzoek indienen.  Vanaf 1 januari 2018 is deze regeling ingrijpend gewijzigd. Als uw klant uw factuur niet binnen een jaar heeft voldaan, kunt u nu de BTW al eerder terugvragen. Deze teruggave vraagt u in de reguliere aangifte van de periode volgend na een jaar na de vervaldatum van de factuur. U hoeft dus niet meer te wachten tot een uitspraak van een curator.

Let wel op! De belastingdienst gaat ervan uit dat u deze bedragen ook daadwerkelijk terugvraagt. Indien uw klant na een jaar alsnog betaalt, dient u ook alsnog de BTW af te dragen in de periode dat het bedrag is ontvangen. Wij adviseren u derhalve om in ieder geval na een jaar de BTW terug te vragen, om te voorkomen dat u dubbel de BTW afdraagt.

Neem contact op met uw adviseur indien u hier vragen over heeft.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder