Uw business sturen op basis van cijfers

Factuur niet betaald? Vraag tijdig de BTW terug!

Tot en met 2017 kon u de BTW op niet betaalde facturen pas terugvragen nadat was vast komen te staan dat de vordering daadwerkelijk niet inbaar was. Dit is bijvoorbeeld in het geval van een faillissement van uw klant. Hier kon dus jaren overheen gaan, terwijl u de BTW wel reeds had afgedragen. Bovendien moest u hiervoor een apart verzoek indienen.  Vanaf 1 januari 2018 is deze regeling ingrijpend gewijzigd. Als uw klant uw factuur niet binnen een jaar heeft voldaan, kunt u nu de BTW al eerder terugvragen. Deze teruggave vraagt u in de reguliere aangifte van de periode volgend na een jaar na de vervaldatum van de factuur. U hoeft dus niet meer te wachten tot een uitspraak van een curator.

Let wel op! De belastingdienst gaat ervan uit dat u deze bedragen ook daadwerkelijk terugvraagt. Indien uw klant na een jaar alsnog betaalt, dient u ook alsnog de BTW af te dragen in de periode dat het bedrag is ontvangen. Wij adviseren u derhalve om in ieder geval na een jaar de BTW terug te vragen, om te voorkomen dat u dubbel de BTW afdraagt.

Neem contact op met uw adviseur indien u hier vragen over heeft.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder