Uw business sturen op basis van cijfers

Fiscaal nieuws

Deze week weer nieuw fiscaal nieuws dat belangrijke informatie betreft voor werkgevers en werknemers. Lees hier verder voor meer informatie.

De verplichte AOV in een notendop

•   Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van rond de € 30.000 bruto per jaar (143% WML). De uitkering is maximaal € 1.650 bruto per maand, dat is 100% Wettelijk Minimum Loon (WML).

•   Er komt een standaard wachttijd van 52 weken (1 jaar). Je kunt straks kiezen om dit aan te passen in 26 weken (half jaar) of 2 jaar.  De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

•   De premie voor de verplichte AOV bedraagt naar schatting 8% van het inkomen en is aftrekbaar. Dit komt neer op een premie van maximaal rond de € 205 per maand bruto (€ 135 netto) bij een inkomen van € 30.000 of meer.

•   De verzekering wordt uitgevoerd door UWV. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de premie-inning.

•   Je kunt er ook voor kiezen om zelf een AOV af te sluiten bij een private verzekeraar (opt-out).

•   Je kunt ervoor kiezen om je boven op de standaardverzekering aanvullend te verzekeren via een broodfonds of private verzekeraar.

•   Als je al een lopende private AOV-verzekeringen hebt, kun je deze behouden in plaats van de verplichte AOV via UWV.

•   Net als bij de huidige volksverzekeringen en werknemersverzekeringen, komt er een ontheffing van de verzekeringsplicht voor gemoedsbezwaren.

Werknemers met geldzorgen 

Uit onderzoek van Deloitte in samenwerking met Nibud en de Universiteit Leiden blijkt dat zes op de tien huishoudens financieel kwetsbaar of ongezond zijn. Met name de groep tussen de 18 en 34 jaar is financieel kwetsbaar.

Financieel kwetsbaar

Het aantal werkenden met problematische schulden groeit. Dat raakt je ook als werkgever. Schulden geven stress. Werknemers met geldzorgen zijn 20% minder productief en gemiddeld 7 dagen per jaar extra ziek (bron: Deloitte). Daarom is het belangrijk dat je geldzorgen van werknemers tijdig signaleert. Zo herken je geldzorgen:1.  Zijn er veranderingen in het leven van de werknemer, zoals uit elkaar gaan of de geboorte van een kind of andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot geldzorgen?2.  Als iemand zich vaker ziekmeldt, kan dat een signaal zijn.3.  Verzoekt de werknemer om meer uren of een voorschot op het loon?4.  Een inhouding van de zorgpremie op het salaris betekent dat de werknemer zes maanden of langer geen zorgpremie heeft betaald.

Hulp en ondersteuning

Schaamte zorgt ervoor dat mensen met schulden meestal te laat aan de bel trekken. Het is dus belangrijk dat je geldstress herkent en steun biedt:

•   Als werkgever kun je de hulp van een budgetcoach aanbieden (en de kosten voor je rekening nemen). Het verlaagt de drempel om hulp te accepteren.

•    Bij loonbeslag (zie hierna) berekent de beslaglegger de beslagvrije voet. Dat is het bedrag dat overblijft van het salaris. Op uwbeslagvrijevoet.nl staat een tool om de beslagvrije voet na te rekenen. Bij hoge woonkosten kan het loonbeslag op verzoek lager worden vastgesteld.

•   Gemeenten en vrijwilligers bieden gratis (schuld)hulp bij geldproblemen. De kortste weg is via geldfit.nl (0800-8115).

•   Het Nibud heeft een gratis e-learning over geld: ‘Aan de slag met je geldzaken’.

Loonbeslag en de positie van de werkgever

In 2021 is 234.700 keer beslag gelegd op periodieke inkomsten, zoals salaris of uitkering, een loonbeslag (bron: KBvG). Als werkgever word je op die manier als derde partij in de vordering op je werknemer getrokken. Voordat een deurwaarder loonbeslag legt, krijg je als werkgever een informatieverzoek. Dat kun je zien als een laatste moment voor je werknemer om een betalingsregeling te treffen.

•   Als werkgever ben je verplicht om aan het loonbeslag en het informatieverzoek mee te werken. Je moet als werkgever de vragenlijst over de werknemer en zijn salaris invullen.

•   Op basis van ingevulde vragenlijst berekent de deurwaarder de beslagvrije voet. Dit is het deel van het loon dat de werknemer mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. Dit is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld.

•   Een loonbeslag kan alleen na een uitspraak van de rechter worden opgelegd.

•   Het deel van het salaris dat je moet inhouden (het loonbeslag) betaal je aan de deurwaarder/beslaglegger.

•   Het loonbeslag stopt als de schuld is afbetaald of het dienstverband eindigt.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder