Uw business sturen op basis van cijfers

Gemengde kosten

Gemengde kosten

Kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, representatiekosten, kosten van congressen, seminars, symposia, studiereizen e.d. worden ‘gemengde kosten’ genoemd. Deze kosten leveren immers ook een privévoordeel op, dat belast is. Tot een bedrag van €4.700 zijn deze gemengde kosten niet aftrekbaar in de IB. Het eventueel meerdere is dat wel. Als alternatief mag u er ook voor kiezen standaard 80% af te trekken. In de Vpb geldt dezelfde drempel van €4.700 of als dat meer is 0,4% van het belastbaar loon van alle werknemers van uw bv. Het alternatief hier is standaard 73,5% van de gemengde kosten.

Terug naar overzicht

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend

Geschreven op 03 Okt 2022

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten, in de praktijk ook ‘turboliquidatie’ genoemd.

Lees verder

Column: opvallende uitspraken week 33

Geschreven op 29 Sept 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er een onvoorwaardelijke celstraf wordt opgelegd voor grootschalige fraude met kinderopvangtoeslagen.

Lees verder