Uw business sturen op basis van cijfers

Gevolgen arrest box 3 voor lopende processen Belastingdienst en invorderingspauze

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer een toelichting gegeven op de gevolgen van het kerstarrest van de Hoge Raad over de box-heffing voor de lopende processen van de Belastingdienst. Verder wordt een invorderingspauze ingesteld voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022, lees hier verder.

Gevolgen arrest box 3 voor lopende processen Belastingdienst en invorderingspauze

De besluitvorming over de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing van 24 december 2021, 21/01243, V-N 2022/2.3, is uitgesteld naar het voorjaar van 2022. De lopende processen bij de Belastingdienst gaan ondertussen gewoon door. Voor de aangiftecampagne 2021 betekent dit dat belastingplichtigen een inkomen en een berekend belastingbedrag zien dat mogelijk niet juist is. De gevolgen van het arrest zijn nog niet verwerkt in de ICT-systemen. 

Ondanks dat er geen duidelijkheid is over de box 3-heffing wordt belastingplichtigen gevraagd op de gebruikelijke manier aangifte te doen. Bij het vaststellen van de definitieve aanslag over 2021 wordt rekening gehouden met het arrest van de Hoge Raad. Voor mensen met een box 3-inkomen betekent dit dat de definitieve aanslag later dan de gebruikelijke datum van 1 juli wordt opgelegd. 

Belastingplichtigen krijgen geen extra uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2021. Dit om het proces en de productieplanning van de Belastingdienst niet te verstoren. Desgewenst kan wel om uitstel worden verzocht. Bij het indienen van de aangifte na 1 mei wordt echter wel belastingrente in rekening gebracht als sprake is van een te betalen aanslag inkomstenbelasting. 

Met fiscale dienstverleners vindt afstemming plaats over het tijdstip waarop binnen de reguliere uitstelregeling voor adviseurs gestart kan worden met het indienen van aangiften waarin box 3-aspecten een rol spelen. 

Ook bij het opleggen van de voorlopige aanslagen 2022 is geen rekening gehouden met de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad. Dit wordt bij het vaststellen van de definitieve aanslag hersteld. Voor belastingplichtigen met een te betalen aanslag, die mogelijk te hoog is vastgesteld ten aanzien van de verschuldigde belasting over het box 3-vermogen, biedt de Belastingdienst een invorderingspauze. 

De invorderingspauze betekent dat er geen (dwang)invorderingsmaatregelen worden genomen als de voorlopige aanslag 2022 niet volledig wordt betaald. Voor belastingplichtigen die geen box 3-inkomen hebben, wordt de pauze na een controle beëindigd. Zij ontvangen hierover een brief. Voor belastingplichtigen met box 3-inkomen blijft de pauze gelden. Ook zij ontvangen een brief met informatie over de pauze en de invorderingsrente.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 19 2023

Geschreven op 02 Jun 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er geen blijvende waardevermindering voor een auto is na schadeherstel.

Lees verder

Eigen woning gaat niet naar box 3

Geschreven op 31 Mei 2023

Gelet op de ontwikkeling van box 3 naar een nieuw stelsel van werkelijk rendement, waarbij de wijze waarop onroerend goed – niet zijnde de eigen woning – wordt belast, nog niet is uitgekristalliseerd, is het beleidsmatig niet logisch om de eigenwoningregeling hierin mee te nemen. Lees voor meer informatie verder.

Lees verder