Uw business sturen op basis van cijfers

Goedkeuring aanwenden oudedagsverplichting ter verkrijging van een lijfrente

De Staatssecretaris van Financiën keurt onder voorwaarden goed dat de leeftijdsgrens waarop een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) uiterlijk kan worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente, niet van toepassing is.

Bij de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is de mogelijkheid opgenomen om een aanspraak ingevolge een ODV aan te wenden ter verkrijging van een lijfrente of een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Aan een lijfrente wordt onder meer de eis gesteld dat de termijnen uit hoofde van deze lijfrente uiterlijk ingaan in het jaar waarin de belastingplichtige aan wie deze termijnen toekomen, de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd, dan wel dat de eerste termijn wordt uitgekeerd uiterlijk in het jaar waarin de belastingplichtige aan wie deze termijnen toekomen, de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd. Deze leeftijdsgrens is ook van toepassing op lijfrenten die worden verkregen door het aanwenden van een ODV. Er is geconstateerd dat onverkorte toepassing van de leeftijdsgrens leidt tot ongewenste situaties. Daarom keurt de staatssecretaris goed dat de leeftijdsgrens die geldt voor de aankoop van een lijfrente, niet van toepassing is in het geval het bedrag van een ODV wordt aangewend ter verkrijging van een lijfrente. Wel gelden er voorwaarden. Bovendien gelden er aanvullende voorwaarden voor de situatie waarin de financiële middelen onvoldoende zijn (onderdekking). 

Met deze goedkeuring wordt vooruitgelopen op een voorgenomen wetswijziging met terugwerkende kracht tot 1 april 2017. Het besluit treedt in werking op 5 juli 2022.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder