Uw business sturen op basis van cijfers

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft.

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer uit de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) wordt stapsgewijs afgeschaft. Per 1 januari 2025 worden de bedragen verlaagd van € 3,05 per uur (maximaal € 6000 per jaar) naar € 1,35 per uur (maximaal € 2600 per jaar). Als tweede stap wordt het LKV oudere werknemer per 1 januari 2026 afgeschaft. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota van wijziging die dit regelt naar de Tweede Kamer gestuurd.

De wijziging was al aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 geldt overgangsrecht.

Het LKV oudere werknemer heeft als doel bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt door werkgevers een tegemoetkoming te bieden wanneer zij ouderen uit een uitkeringssituatie in dienst nemen. Concreet heeft een werkgever recht op LKV oudere werknemer als hij iemand in dienst neemt van 56 jaar of ouder die in de maand voorafgaand aan het dienstverband een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering ontvangt.

Terug naar overzicht

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder