Uw business sturen op basis van cijfers

Het regeerakkoord in tien onderwerpen

Het coalitieakkoord 2021-2025 draagt de veelbelovende titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Onderstaand een tiental in het oog springende onderwerpen.

 1. BOX 3-HEFFING: WERKELIJK RENDEMENT

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de box 3-heffing in 2025 wordt berekend over het werkelijke rendement. De vrijstelling in box 3 gaat in 2030 omhoog naar € 80.000 (2022: € 50.650). De zogenoemde leegwaarderatio voor verhuurde onroerende zaken wordt per 2023 afgeschaft.

2. HYPOTHEEK EN EIGEN WONING

De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel bekend als de 'jubelton', wordt geschrapt. Deze geldt echter wel nog voor 2022. Ouders kunnen hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar een bedrag van maximaal € 106.671 (€ 105.302 in 2021) belastingvrij schenken voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning, afkoop van erfpacht of aflossing van de (hypotheek)schuld van de eigen woning. Voor starters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend. Het wordt eenvoudiger gemaakt om een deel van de (over)waarde van het huis op te nemen. De leennorm (‘loan-to-value’) wordt niet aangescherpt. De hypotheekrenteaftrek blijft vooralsnog ongemoeid.

3. REISKOSTENVERGOEDING

Om reizen van en naar het werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 van € 0,19 naar € 0,23 cent.

4. EINDE MIDDELINGSREGELING

De middelingsregeling voor de inkomstenbelasting verdwijnt per 2023. Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten belastingjaren op. De uitkomst deelt u door drie, waarna het belastingbedrag opnieuw wordt berekend. Bij een verschil van meer dan € 545 kunt u belasting terugkrijgen. Jaarlijks maken ongeveer 50.000 belastingplichtigen van de regeling gebruik.

5. GRIJS KENTEKEN’ VERDWIJNT

De zogenoemde grijskentekenregeling, een belastingvoordeel voor ondernemers die in een bestelauto rijden, verdwijnt. De vrijstelling bpm gaat vanaf 2024 in drie stappen naar nul procent. Voor emissievrije, elektrische bestelauto's geldt een uitzondering.

6. REKENINGRIJDEN

Een heet hangijzer ligt weer in het vuur: rekeningrijden. In het coalitieakkoord 2021-2025 is opgenomen dat er per 2030 een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle autorijders moet zijn opgezet. Het kabinet gaat daartoe de wetgeving maken. Het tarief voor de motorrijtuigenbelasting wordt afhankelijk van het jaarlijks gereden aantal kilometers. Dit gaat gelden voor álle autorijders, ongeacht of u nog op fossiele brandstof of al elektrisch rijdt, en is tijd- noch plaatsgebonden.

7. SCHULD BIJ EIGEN BV

Wanneer u samen met uw partner meer dan € 700.000 van de bv leent, wordt het meerdere vanaf 2023 belast alsof sprake is van een dividenduitkering. Oorspronkelijk was de grens bepaald op € 500.000. Eigenwoningschulden vallen niet onder de maatregel. Wel moet voor eigenwoningschulden die worden aangegaan ná 31 december 2022 een hypotheekrecht aan de eigen vennootschap worden afgesloten.

8. ZELFSTANDIGENAFTREK

De zelfstandigenaftrek wordt in 2022 met € 360 verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. Vanaf 2023 gaat de zelfstandigenaftrek nog verder omlaag, om met stappen van € 650 te worden teruggebracht tot € 1200 euro in 2030. Ook komt er een (verplichte) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen.

9. WEBMODULE

Het kabinet zet de ontwikkeling van de webmodule door, waarmee zzp’ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid verkrijgen over de aard van de arbeidsrelatie. Er wordt strenger gehandhaafd op schijnzelfstandigheid in het geval van het vermoeden van werknemerschap.

10. MOBILITEITSAANPAK

Het nieuwe kabinet wijst 1,25 miljard euro toe aan verbetering en onderhoud van wegen, bruggen, sporen, viaducten en vaarwegen. Ook het openbaar vervoer, de ontwikkeling van een beter Europees treinnetwerk en het stimuleren van fietsverkeer krijgen meer aandacht. De belasting op vliegtickets gaat omhoog, thuiswerken en elektrisch vervoer worden gestimuleerd met fiscale maatregelen.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder